DCIM - Data Center Infrastructure Management

DCIM - Data Center Infrastructure Management

Systémová integrace, implementace a provoz systémů pro správu datového centra.

Klíčové vlastnosti

Výhody DCIM pro zákazníky

  • Omezují rizika a snižují náklady spojené s výpadky způsobenými lidskou chybou
  • Pomáhají snižovat PUE a spotřebu energie
  • Umožnují sledovat klíčové ukazatele stavu datového centra
  • Snižují náklady, čas a rizika při migraci a konsolidaci
  • Umožňují efektivní dlouhodobé plánování
  • Znatelně snižují náklady na obnovu HW
  • Shromažďují provozní data z datového centra, na jejichž základě umožňují v dlouhodobém horizontu zefektivnit provoz a snížit tak celkové náklady

Modularita řešení DCIM

Asset Management

Umožňuje jednoduše umístit nebo plánovat umístění jednotlivých komponent do racku před tím, než dojde k fyzické instalaci, čímž šetří čas a náklady na následné úpravy zapojení. Výhodou je rozsáhlý a pravidelně aktualizovaný katalog zařízení, který podstatně zrychluje zavedení zařízení do aplikace. Trojrozměrné zobrazení rozváděče poskytuje detailní, vizuální a snadno dohledatelné informace.

Connection management

Správa propojení prvků v DCIM slouží jako kompletní přehled o distribuci elektrické energie a datové konektivitě celého datového centra do nejmenšího detailu. Z kteréhokoliv zařízení lze zobrazit veškeré připojení na napájení i komunikační sítě včetně jejich detailů. Je možné také ověřit napájecí redundanci, definovat pořadí restartování prvků při plánovaných odstávkách a analyzovat napájení z hlediska možného přetížení.

Floor planning

Grafické rozhraní, které umožňuje plánování a posouzení rozložení jednotlivých racků v místnosti a umožňuje tak předejít složitým manipulacím během umisťování jednotlivých racků. Zároveň slouží k ověření, že stávající infrastruktura jako je chlazení a napájení je dostatečná k umístění plánovaných zařízení.

 Dash board and reporting

Kromě možnosti sledování stavu datového centra pomocí přehledných obrazovek a předdefinovaných základních reportů je systém vybaven i jednoduchým nástrojem, který umožňuje vytváření vlastních reportů dle aktuálních potřeb.

 Capacity planning

Je nástroj pro modelování předpokládaného vývoje stavu datového centra a slouží k plánování kapacity plochy, chlazení, energií a konektivity. Plánování prováděno patentovanou technologií „Co se stane - když“ založené na změně hodnot kapacitních indikátorů před a po plánované změně.

Workflow management

Umožňuje plánovat a přidělovat práci týmům dle předpřipravených a naplánovaných akcí, což dramaticky zlepšuje výslednou operativní efektivitu. Pracovní postupy je možné v některých systémech vytvářet upravovat přímo uživatelem ve vizuálním návrháři. Výhodou je také to, že je možné pracovat s postupy samostatně nebo je možné jej integrovat do existujících systémů jako je například BMC Remedy, HP service desk, či CA Service Desk Manager.

Mobile audit

Efektivní řešení pro skenování čárových kódů umožňuje kompletní evidenci celého datového centra na úrovni racku, i jednotlivých zařízení vč. snadné navigace, kdy po naskenování kódu je zařízeno umístěno na správné místo v datovém sále. Zároveň díky skenování dochází k úspoře času a omezují se potencionální lidské chyby.

Inteligent asset location

Aplikace umožňující velmi snadno naplánovat umístění až 100 standardních serverů na základě definovaných parametrů jako je energie, chlazení apod.

Komplexní přístup k řízení infrastruktury datového centra (DCIM) umožňuje omezovat rizika a optimalizovat náklady na provoz. Dokonalá znalost prostředí datového centra a využití jeho jednotlivých částí umožňuje efektivně řídit a plánovat využití všech prostředků. Altron úspěšně implementuje a provozuje řešení různých výrobců díky dlouholetým zkušenostem s návrhem, výstavbou a provozem datových center po celém světě. DCIM řešení jsou podporována vlastními týmy certifikovaných specialistů.

Při návrhu, realizaci i provozu Altron spolupracuje s předními světovými výrobci DCIM systémů jako je například Nlyte Software nebo Schneider - Electric. Díky tomu je schopen zákazníkům vždy nabídnout optimální řešení podle aktuálních potřeb.