Řídicí systémy datových center

Řídicí systémy datových center

Řídicí systémy pro technologie datových center.

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat Řídicí systém pro datová centra od Altron?

 • Altron má dlouholeté zkušenosti s vývojem a nasazováním řídících systému pro kritické aplikace včetně datových center
 • Disponuje řadou referencí s dlouhodobého provozu kritických aplikací
 • Altron vyvinul vlastní modulární koncept řízení kritických systémů – AMS
 • Altron disponuje největším rozsahem zkušeností z provozu kritických aplikací a jejich optimalizací

Klíčové vlastnosti řešení

 • Modulární koncept s vysokou dostupností a servisovatelností za provozu
 • HW i SW platformy od přední světových výrobců (celosvětová podpora)
 • Jednoduché a přehledné rozhraní pro operativní řízení kritických aplikací
 • Integrace se systémem monitoringu a DCIM (AIM)
 • Aktivní řízení energetické efektivity technologických systémů

V čem řešení pomáhá při správě datového centra?

 • Pokročilé automatizace kritických systémů
 • Řešení dostupnosti systémů na bázi redundance
 • Snížení energetické spotřeby
 • Řešeni IoT pro kritické aplikace
 • Integraci provozních systémů DC
 • Jednotné rozhraní obsluhy

Varianty řešení

 • Systémy pro elektrické napájecí soustavy
 • Systémy pro chladící a ventilační systémy
 • Systémy pro řízení osvětlení
 • Komplexní systémy

Altron podporuje provoz datových center od A do Z. Nově je pro zákazníky k dispozici řešení určené pro řízení technologií datových center prostřednictvím integrovaného Altron Řídicího systému (AMS).

Řídicí systém datového centra je specifickým oborem v oblasti řízení budov. Termín BMS (Bulding Management System) v standardním pojetí nevystihuje potřeby datových center, protože tyto objekty kladou na řídicí systémy nové požadavky zejména v oblasti dostupnosti, servisovatelnosti, škálovatelnosti i funkčnosti. Velký význam tyto systémy sehrávají v energetických úsporách provozu datových center, kde energetická hustota značně převyšuje hodnoty běžných budov.