Cloud Infrastructure as a Service

Cloud Infrastructure as a Service

Řešení ICT infrastruktury jako služby (IaaS) je základním stavebním kamenem cloudových služeb.

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat řešení od Altronu?

Řešení IaaS z rodiny Altron Cloud Solutions zahrnuje komplexní end--to-end služby pro analýzu, návrh, vývoj, implementaci, zálohování a provoz prostředí v privátním, veřejném nebo hybridním cloudu pro střední firmy i korporace. Díky zkušenostem z různých typů cloudových řešení dokážeme doporučit a realizovat to správné řešení pro vás.

Klíčové vlastnosti řešení

  • Měření služeb podle skutečného odběru – procesory, paměť, úložiště v rámci vyhrazené nebo sdílené serverové platformy spolu s možností podpory pro zálohování a replikaci dat s vysokou úrovní síťové bezpečnosti.
  • Díky flexibilnímu přístupu a kompetencím je možné službu IaaS snadno doplnit o Managed Services, jako Managed Server, Backup, Database a další.
  • Součástí služby může být i pronájem licencí společnosti Microsoft na měsíční bázi s účtováním skutečně odebraných licencí.

Co pomůže Iaas od Altronu vyřešit?

  • Zvýší flexibilitu IT infrastruktury díky možnosti okamžitého pronájmu jen skutečně potřebných zdrojů.
  • Zprůhlední IT náklady díky přesné adresaci na jednotlivé aplikace
  • Zrychlí nasazení nových aplikací
  • Vhodné také pro vývojová a testovací prostředí nebo jako platforma pro Backup2Cloud nebo Disaster Recovery2Cloud.

Cloudová řešení společnosti ALTRON využívají technologie platformy VMware, která je v současné době leaderem v oblasti virtualizace především díky stabilitě a spolehlivosti svých produktů. Na této platformě umístěné v profesionálním zabezpečeném datovém centru je poskytována celá řada našich cloudových služeb od IaaS a PaaS přes zálohování až po Disaster Recovery. Se službou IaaS získává zákazník vysoce škálovatelnou a flexibilní infrastrukturu počínaje od jednoho serveru až po desítky virtuálních serverů.