Cloud Management Platform

Cloud Management Platform

Infrastruktura řízená jednoduše a z jednoho místa. Například pro IoT nebo hybridní cloud.

Klíčové vlastnosti

Portál

Prostřednictvím portálu může zákazník/uživatel autonomně sestavovat virtuální datové centum, přiřazovat dostupné zdroje k jednotlivým virtuálním serverům, ovládat doplňkové služby, jako jsou sítě, firewally a zálohování. Součástí je také zákaznická péče s historií faktur, smlouvami, platebními nástroji a helpdeskem. Altron vyvíjí portálová řešení a zajišťuje systémovou integraci s IT prostředím u firemních zákazníků.

Cloud Management

Jedná se o centrální řídící modul celého systému. Modul obsahuje interní workflow, integrační část a vazbu na billing. Hlavní činností tohoto modulu je správná interpretace požadavků uživatele/zákazníka do jednotlivých technologických prostředí. Vzhledem k tomu, že technologické prostředí může být značně heterogenní (různé orchestrační platformy) a vzájemně nekompaktní, je veškeré řízení podoby koncových služeb řešeno právě prostřednictvím tohoto modulu.

Část zahrnující business procesy a definice podoby obchodních produktů. Součástí je i propojení na CRM, externí produktový katalog a resource pool management. Altron přináší nabídku řešení vývoje cloudové platformy, konzultací a implementací.

Orchestrace

Orchestrační nástroje (komerční i opensource) jsou nástroje pro zajištění řízení a koordinaci procesů a výměnu informací pomocí webových služeb na úrovni virtualizačních zdrojů. Altron nabízí portfolio řešení a  služeb spojených s konzultacemi, implementací a přizpůsobení orchestračních platforem pro zákazníky.

Pool zdrojů

Virtualizace umožňuje softwarově definovat fyzické technologické zdroje, jako je procesor, paměť, úložiště, síť, bezpečnost apod. Altron se v této oblasti věnuje především konzultačním a implementačním službám.

Fyzická infrastruktura

Datová centra, servery, fyzické procesory a další hardwarové prvky, které poskytují výkon pro IT řešení a aplikace spolu s veřejnými cloudovými službami. Altron zajišťuje konzultační a implementační služby.

Proč řešení od Altronu?

  • Vlastní softwarová platforma pro řízení cloudu
  • Zkušenosti s provozem tradičních i Opensource cloudových platforem
  • Integrace s řešením Altron Enterprise Billing
  • Tým více než 40 vývojářů
  • Zkušenosti s orchestrací cloudových platforem napříč odvětvími
  • Lokální podpora a servis

Virtualizace a cloud dnes hrají hlavní slovo při tvorbě a provozu firemního IT prostředí. Vzniká tak často heterogenní infrastruktura, která není centrálně spravována a klade tak velké nároky na lidské i finanční zdroje. Jednotlivé virtualizační nástroje jsou často uzavřené a nepodporují přímou integraci se systémy jiných výrobců nebo OpenSource platformami. Altron vyvinul vlastní řešení Cloud Management Platform, které umožňuje snadné ovládání heterogenní fyzické i virtualizované infrastruktury z jednoho místa. Cloud Management Platform od Altronu umožňuje propojit heterogenní cloudovou infrastrukturu s napojením na další systémy. Celá cloudová i fyzická infrastruktura včetně sítí je tak snadno dostupná a řízená z jednoho místa.

Efektivní řízení cloudu

Virtualizace a cloudové služby dnes pomáhají efektivně využívat firemní ICT zdroje. Díky rozmanitosti dostupných nástrojů  se však často může stát, že provozovatelé IT využívají řadu technologií, které spolu přímo nekomunikují. Správa takové heterogenní infrastruktury je pak náročná na lidské i finanční zdroje. Altron připravil vlastní unikátní řešení Altron Cloud Management Platform, které je určeno právě pro řízení heterogenní infrastruktury bez ohledu na její velikost a počet provozovaných technologií (například pro integraci Internetu věcí - IoT) nebo hybridní cloud. Integrační rozhraní podporuje všechny dnes známé platformy předních světových výrobců softwaru i opensource systémy a řídí propojenou fyzickou i virtualizovanou infrastrukturu. Řešení umožňuje konsolidovat, orchestrovat a řídit vše z jednoho místa a zajišťuje také propojení na další systémy jako jsou CRM systémy, produktové katalogy, systémy pro správu uživatelů apod. Výhodou řešení společnosti Altron je také napojení na vlastní Altron Enterprise Billing, který zajistí správné vyúčtování provozovaných služeb podle skutečné spotřeby IT zdrojů.

Hybridní datové centrum na kliknutí myši

Řešení pro řízení cloudových platforem od Altronu lze také uplatnit pro řízení hybridního datového centra. Propojením Altron Mikrodatového centra do privátní sítě s velkým datovým centrem poskytovatele cloudových služeb lze prostřednictvím Altron Cloud Management platformy snadno ovládat veškeré zdroje bez ohledu na jejich umístění. Mikrodatové centrum umístěné v lokalitě zákazníka tak může sloužit pro provoz firemních aplikací, jejichž data jsou bezpečně ukládána do velkého datového centra. Nebo přesouvat požadovaný výkon podle aktuální potřeby. Spolu se službami kybernetické bezpečnosti a ochrany infrastruktury (VPN, firewally, sondy) lze snadno řídit celou infrastrukturu. Zákazník tak získává vysokou úroveň zabezpečení přenesenou ze strany velkého datového centra poskytovatele.