Critical Facility Management

Critical Facility Management

Přenechte péči o kritickou infrastrukturu a datové centrum profesionálům.

Klíčové vlastnosti

Programy

Každé kritické řízení je jedinečné a zároveň tak i vaše požadavky na reakci při mimořádných událostech, dohledu nad externími pracovišti, požadavků na techniky, správu a reportování. Naše programy jsou strukturované a mají řadu základních úrovní služeb, které budou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům.

 • CFM management
 • Koordinace údržby CFM
 • Projektový management
 • Řízení smluv
 • Vzdálené ruce
 • Certifikace Uptime Institute pro operační dostupnost
 • Audity shody
 • Manuály pro O&M

Vzhledem k různorodosti situací a požadavků, jsme vám představili tento základní přehled, jak vám můžeme pomoci s řízením vašich zařízení a provozních prostředků, plánováním a projekty. Jsme vám připraveni kdykoliv pomoci s definováním a rozvojem řešení šitého na míru pro vaše specifické potřeby.

Klíčové vlastnosti řešení

 • Přebrání plné odpovědnosti za dodržování stanovených parametrů dostupnosti datového centra
 • Zajištění a realizace všech plánovaných preventivních služeb
 • Zajištění a realizace havarijního servisu
 • Zajištění všech ze zákona, vyhlášek či ostatních norem vyplývajících revizí a testů
 • Monitoring kritické infrastruktury a poskytnutí dohledového centra
 • Řízení incidentů, změna, kapacity a dostupnosti kritických technologií
 • Zajištění nepřetržitého provozu kompetentních pracovníků

Co vám CFM pomůže vyřešit?

 • Řešení Critical facility managementu šetří personální i fi­nanční zdroje
 • Službu realizují profesionálové s dlouholetou zkušeností s provozem kritické infrastruktury. Naše zkušenosti zajiš­ťují vysokou dostupnost a spolehlivost provozu
 • Optimalizace řešení podle aktuálních potřeb – nemusíte tak zbytečně platit za to, co nepotřebujete, a přesto mů­žete dosahovat žádoucích výsledků
 • Centrální nákup zajišťuje, aby byly náhradní díly levnější a vždy po ruce když jich je zapotřebí. Na aktuální problém lze okamžitě reagovat správným řešením
 • Dokumentace, řízení procesů, řízení změn a zkoušení sni­žují náklady zajištěním efektivního provozu a předcháze­ním všem problémům

Varianty řešení

 • Onsite - přítomnost techniků v DC v nepřetržitém provozu.
 • Offsite - přítomnost techniků definována schváleným dlouhodobým plánem údržby a testů

K zajištění 100% dostupnosti vašeho datového centra, Altron vyvinul politiky, procesy, tréninkové programy a komunikační protokoly pro zákazníky, sloužící ke zmírnění rizik a splnění vašich cílů v oblasti výkonu.

Funkce

Altron poskytuje služby kritického řízení služeb, které jsou přizpůsobené specifickým požadavkům klienta. Naším zaměřením je rozvoj a řízení výkonu vašich zařízení za současného snížení operativních nákladů a rizik prostřednictvím činností jako je řízení údržby, koordinace zařízení a služby s přidanou hodnotou, které mohou být přidány do smlouvy o CFM.

Snížení provozních nákladů

 • Analyzování vašich potřeb, definování požadavků na vybavení, systémů a předpisů, evidence úkolů, výstupů a plánů, určení odpovědnosti za zdroje a příprava finanční analýzy nákladů/výhod a rozpočtu.
 • Identifikování a omezení rizik s dopadem na dostupnost za současné optimalizace úrovně vašeho rozpočtu vzhledem k obchodním požadavkům.

Řízení a zajištění dostupnosti

 • Pomocí KPI a softwarových nástrojů zajistíme, že všechny požadované aktivity jsou vykonávány, sledovány a měřeny dle plánu.
 • Jednotná odpovědnost minimalizuje rizika a zajišťuje maximální dostupnost po celou dobu životnosti vašeho zařízení.

Kontinuální dostupnost DC

 • Pravidelně s vámi prověřujeme a hodnotíme všechny stránky programu, identifikujeme příležitosti ke zlepšení a zjišťujeme, zda nejsou požadovány další služby.
 • Poskytneme vám prioritní doporučení, každé včetně porovnání nákladů/přínosů s tím, že bez vašeho schválení nebudou provedeny žádné úpravy stávajících programů.

 

Pro okamžitý pře­hled o stavu datového centra je pak k dispozici služba Altron Monitoring. CFM služba je poskytována až do úrovně instalace HW do technologických racků, kde ply­nule navazuje na IT služby poskytované společností Altron. Jako základní rozhraní je pro zákazníky vytvořen CFM portál, který předává základní data o provozovaných infrastrukturách.

Služba CFM navazuje na služby Servisních programů a 24x7 dohledové centrum.

Službu CFM lze kombinovat s ostatními službami Altron jako například AIM a jiné služby produktů a řešení.