DC Assessment

DC Assessment

Služby analýzy a optimalizace stavu datových center podle mezinárodních standardů.

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat Altron?

 • Altron má dlouholeté zkušenosti s návrhem, realizací a provozem DC
 • Realizace služeb v souladu se standardy TIA 942 rev.2, The Green Grid a Uptime Institute
 • Více než 340 realizací projektů datových center po celém světě
 • Altron v sobě spojuje 25 let zkušenosti IT i non-IT světa
 • Plná podpora zákazníka v non-IT i IT službách a řešeních

Co služba zahrnuje?

Analýza systémů a návrh optimalizace datových center pro:

 • Energetické systémy datového centra
 • Chlazení
 • Fyzickou a požární bezpečnost
 • Fyzickou infrastrukturu
 • Síťovou infrastrukturu
 • Monitoring a management technologií

 

Přínosy pro zákazníky

Racionalizace rozhodovacího procesu

 • Objektivní argumenty založené na analýze skutečného stavu
 • Předání zkušeností a znalostí moderní technologie Altron bez vazby na konkrétní dodavatele (vendor neutral)

Optimalizace provozních nákladů

 • Snížení energetické náročnosti
 • konsolidace zdrojů a/nebo spotřebičů el. energie a chladu
 • nároky na servis a údržbu
 • maximální využití kapacit DC

Optimalizace provozních nákladů

 • Omezení budoucích rizik a minimalizace jejich dopadů
 • Posouzení aktuálního stavu a dalšího vývoje s dopady na dostupnost, efektivitu, kapacitu, bezpečnost

Doplňková služba Computional Fluid Dynamics

Služba zahrnuje

 • Vytvoření trojrozměrného modelu datového sálu věrně zachycujícího fyzické (rozměrové) a výkonové parametry instalované technologie a zařízení (zejména chlazení, napájení, IT výbavu a jiné zdroje tepla, krytování uliček, perforované dlaždice, apod.)
 • Výpočet rozložení tlakového, rychlostního a teplotního pole v uzavřené místnosti i v otevřeném prostoru (např. rozmístění technologie na střeše)
 • Analýzu a interpretaci výsledků
 • Předem definované grafické výstupy (obrázky, videa)
 • Návrhy optimalizace proudění (krytování uliček , zaslepování volných pozic) a nastavení chladicích systémů (set point, otáčky ventilátoru)
 • Tvorbu alternativních scénářů pro posouzení různých variant řešení včetně krizových situací (např. výpadek napájení)

Datové centrum tvoří srdce každého moderního IT prostředí. Pro zajištění bezchybného provozu a je nezbytné analyzovat stávající stav a v případě potřeby provádět optimalizace. Služby Altron DC Assessment - Hodnocení a optimalizace datových center umožňují snadnou identifikaci příležitostí ke zlepšení stavu datového centra pomocí služeb optimalizace a analýzy stavu non-IT technologií.

Optimalizační služby Altron jsou pro zákazníky připraveny se zaměřením na:

 • Dostupnost
 • Efektivitu
 • Bezpečnost
 • Kapacitu

K dispozici jsou balíčky služeb, které může provozovatel datového centra využít. Vyhodnocení dostupnosti: Posouzení technologií napájení, chlazení a monitoringu za účelem vyhodnocení analýzy dostupnosti, Efektivita: Služba je zaměřena na optimalizaci energií a služeb spojených s provozem DC, Bezpečnost: Analýza fyzické a požární bezpečnosti. vyhodnocení lokality DC z bezpečnostního hlediska (umístění budovy, pozemku, atp.), Kapacita: Analýza potřeb a předpověď kapacit; služba je složena z vyhodnocení energetické bilance, bilance chlazení, využití ploch a síťové infrastruktury, Komplexní vyhodnocení: zahrnuje všechny výše zmíněné služby.

Analýzy a služby poskytované společností Altron se řídí mezinárodními standardy TIA 942 rev. 2, Green Grid a Uptime Institute.