Inteligentní parkovací systém BORDO

Inteligentní parkovací systém BORDO

Inteligentní parkovací systémy s prvky IoT pro efektivní městskou mobilitu.

Inteligentní parkovací systém BORDO

Klíčové vlastnosti

Typické funkce CIS

 • Organizace parkování (parkování rezidentů, návštěvnické parkování, parkoviště P+R, parkovací domy, závorové systémy,…)
 • Měření rychlosti
 • Evidence dopravního značení
 • Kontrola jízdy na červenou

Podpora agend a dat

CIS podporuje činnosti a spravuje data v oblastech:

 • správy informací a pravidel souvisejících s organizací a bezpečností dopravy,
 • správy oprávnění,
 • správy informací poskytnutých dílčími systémy (např. výsledky měření),
 • vyhodnocování dodržování pravidel,
 • odhalování přestupků,
 • vyúčtování.

Komponenty parkovacích systémů od Altronu

 • Intruzivní a neintruzivní detektory obsazenosti parkovacích míst
 • Fyzické a evidenční systémy pro regulaci vjezdu na parkovací místa
 • Hardwarové a softwarové prvky navigace na parkovací místa
 • Platební systémy a aplikace
 • Systémy pro správu a monitoring parkování
 • Enforcement systémy

Proč si vybrat řešení od Altronu

 • Best-in-class komponenty
 • Vysoká spolehlivost a komfort užívání
 • Nízké provozní náklady
 • Modularita a škálovatelnost – od jednoho parkoviště po celé město

Související služby

 • Konzultační činnost a vypracování studie
 • Projekční práce
 • Inženýring
 • Komplexní dodávka
 • Servis

BORDO (Bezpečnost a Organizace Dopravy) je modulární parkovací systém, který umožňuje propojení procesního modelu parkování, který definuje pravidla směřující k zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy na dotčeném území, s moderními telemetrickými a monitorovacími systémy, včetně systémů na bázi IoT, a to jak pro monitoring, tak i pro vynucování dodržování definovaných pravidel.

Centrální informační systém (CIS) umožňuje definovat pravidla (oprávnění) a cenovou politiku (ceníky), zajišťuje sběr všech potřebných dat systému z připojených systému pro monitoring, dále pak dat z propojení s registry (vozidla, osoby apod.). Na CIS jsou připojeny jak externí systémy, tak i systémy vynucování apod. CIS dále zajišťuje správu samotného systému a všech jeho dat. 

CIS je navržen a provozován ve vícevrstvé architektuře s oddělenými vrstvami dat, aplikační logiky, webových služeb a uživatelského rozhraní. Veškeré komunikace CIS s vlastními moduly, registry a externími aplikacemi probíhá prostřednictvím zabezpečených webových služeb.

Součástí systému je platební (multichannel) brána, která umožňuje připojení různých platebních systémů (modelů) do parkovacího systému a zajišťuje vazbu na poskytovatele kartových (bankovních a dalších) služeb.

Na systém je možno připojit externí systémy nebo další moduly zajišťující správní řízení a propojení se spisovou službou apod.