Pevné datové centrum

Pevné datové centrum Altron

Návrh, projektování, výstavba a provoz pevných komerčních i korporátních datových center.

Pevné datové centrum Altron

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat Altron pro stavbu pevného datového centra?

  • 25 let zkušeností v oboru návrhu a výstavby datových center
  • Přes 340 projektů datových center po celém světě
  • Více než 10 let praxe s vývojem a implementací IT řešení zajišťuje unikátní propojení světa datových center a firemního IT
  • Vlastní vývoj systémů pro řízení datových center
  • Profesionální a certifikovaný tým
  • Propracovaný systém inovací, které vznikají ve spolupráci se zákazníky

 

Dostupnost a TIER

Datová centra jsou obvykle budována za určitým účelem a jako taková jsou již od počátku navrhována.

Všechna Altron řešení pevných datových center na klíč naplňují Vaše TIER požadavky.

Pokud zákazník potřebuje zabezpečit více provozů s odlišnými požadavky (na bezpečnost a dostupnost) - Altron může nabídnout řešení AMMTA - Altron Modular Multi TIER Architecture, které umožňuje vybudování sekcí s rozdílnou TIER úrovni v rámci jednoho datového centra, případně zákazníka připraví na budoucí upgrade. Což snižuje investiční i provozní náklady na vysoce optimalizované řešení přesně dle potřeb.

Efektivní monitoring a řízení

Dohledová centra společnosti Altron zahrnují nejen jedinečný monitorovací systém ale i procesy a osvědčené postupy. Vše je navrženo tak, aby systém předcházel komplikacím a před potenciálními problémy varoval co nejdříve.

Další výhodou tohoto vysoce pokročilého monitorovacího a řídícího systému je optimalizace provozu - díky nepřetržitému monitorování všech parametrů a úpravě fungování technologických systémů na optimální úroveň, dochází ke snížení provozních nákladů na nejnižší možnou hladinu a zároveň je stále zajištěn spolehlivý provoz datového centra.

Systémy chlazení

Naše řešení systému chlazení jsou navržena na bázi špičkových komponent od renomovaných výrobců.

Naše řešení, založené na základě standardizovaných a osvědčených topologií a inovací Altronu jako je například AHECS - Altron High Efficiency Cooling System a využívající nejnovější trendy jako je přímé a nepřímé volné chlazení, nabízejí nejlepší účinnost a efektivitu nákladů, jakož i spolehlivost a servisovatelnost.

Síťová infrastruktura

Altron řešení na klíč jsou vybavena datovou kabeláží speciálně navrženou v souladu s osvědčenými postupy a průmyslovými standardy tak, aby umožňovala snadnou a rychlou úpravu dle požadavků zákazníka a rozšíření. Díky tomu Altron řešení nepřetržitě respektuje potřeby zákazníků.

Požární bezpečnost

Včasné varování je tou nejlepší prevencí před katastrofickými požáry.

Systémy požární bezpečnosti Altron jsou propojeny s globálním monitorovacím systémem a zahrnují systémy jako VESDA a hasící systémy na bázi FM200, Inergenu, vodní mlhy aj.

Díky tomu jsme schopni i v těch nejhorších případech minimalizovat dopady a pokračovat v provozu.

Systémy napájení a zálohy

K výpadkům dochází! Být na ně připraven je klíčem k zajištění dostupnosti. Altron instaluje pouze ty nejlepší a nejspolehlivější motorgenerátory společně s vlastním řídícím systémem, jejichž cílem je zajistit bezporuchový provoz za každé situace a minimalizuje dobu přepínání zdrojů. Výsledkem mnohaletého výzkumu a testování je náš vysoce účinný záložní systém, který snižuje odstávky na minimum.

Systémy napájení Altron jsou vybudovány na bázi nejlepších komponentů vyrobených celosvětově uznávanými dodavateli a s využitím výsledků rozsáhlého vlastního výzkumu, vývoje a know-how. Například AMMFA - Altron Modular Multi Feed Architecture zaručuje jak vysokou dostupnost a spolehlivost, tak i efektivitu. Řešení, založená na standardizovaných a praxí ověřených topologiích, jsou rychlou cestou k vysoce účinné realizaci a spolehlivému provozu.

Altron pevná datová centra na klíč Vám umožní využít kompletní, hotové a otestované řešení na míru Vašim potřebám. Naše řešení, vybudované s využitím nejlepších technologií v oboru, špičkovým designem a ve vysoce efektivním provedení, je nejspolehlivější cestou k hotovému datovému centru. Stačí jen instalovat IT a zapnout.

Škálovatelnost a modularita

Škálovatelnost a modularita jdou ruku v ruce, umožňují přizpůsobení se požadavkům a situaci v podnikání a na trhu. Datová centra Altron nabízejí škálovatelnost a modularitu už na úrovni základních komponent, což umožní Vašemu podnikání reagovat na každou situaci a možný vývoj. Modulární přístup, který zkracuje délku odstávek a čas potřebný na údržbu, vede ke snížení nákladů na provoz a údržbu.

Efektivně využitý prostor

Plánování prostoru a návrh dispozice budovy jsou šity na míru Vašim specifickým potřebám a splňují požadavky pro každou situaci (výstavba na zelené louce nebo ve stávajících prostorách, vzdálená lokalita nebo ve městě apod.). Dispozice budovy jsou navrhovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana proti rizikům, které mohou ohrozit bezpečný provoz. Výsledkem, ačkoliv vždy stejným, je datové centrum, realizované s pečlivostí, s vysokým stupněm škálovatelnosti, modularity a fyzické bezpečnosti, energeticky a provozně efektivní.

Správný design je základ

Budovy Altron datových center jsou navrženy tak, aby naplňovaly požadavky nejpřísnějších standardů jako například LEED certifikace. Věnujeme pozornost sebemenšímu detailu a s uvážením vybíráme ty nejlepší materiály. Budovy jsou navrženy tak, aby zcela vyhovovaly svému poslání a naplňovaly heslo forma je podřízena účelu. Již od počátku jsou součástí návrhu prvky bezpečnosti, jak požární tak fyzické, což zaručuje odolnost budovy a bezpečnost provozu. Datová centra Altron jsou optimalizována nejen co se týče spotřeby elektrické energie, ale i návrhu budovy včetně všech detailů.

Prostor pro firemní IT nebo komerční využití

Při návrhu a realizaci datových sálů, zejména co se týče uspořádání, distribuce vzduchu, modularity a bezpečnosti využívá Altron nejmodernější technologie a přístupy. Řešení jako izolovaná teplá/studená ulička, distribuce vzduchu zdvojenou podlahou nebo u stropu místnosti, strukturovaný space management a modulární rozšířitelnost vedou k vysoce efektivnímu a škálovatelnému řešení uspokojujícímu všechny potřeby. Datový sál lze rozdělit na zóny s vysokou a nízkou výkonovou hustotou dle požadavků tak, aby byl prostor v každém okamžiku optimálně využit.

Bezpečnost nadevše

Vedle zabudovaných bezpečnostních prvků, které jsou součástí objektového řešení, a vnitřního zónování a použitých materiálů Altron nabízí komplexní systémy fyzické bezpečnosti zahrnující RFID, biometrické nebo kartové přístupové systémy, kamerové systémy CCTV, vibrační senzory, detektory pohybu a celou řadu dalších technologií pro zajištění naprosté bezpečnosti.

Nezávislý integrátor toho nejlepšího na trhu

Altron používá pouze osvědčené komponenty od spolehlivých a celosvětově renomovaných dodavatelů. Vše, UPS počínaje, přes baterie a požárně odolné dveře až po přepínače světel, kabelové trasy, zdvojenou podlahu, kamerové systémy a vše ostatní je vybíráno pro svou kvalitu, spolehlivost a vhodnost pro daný účel. Altron všechny tyto komponenty spojil do jednoho, optimalizovaného celku, který zaručuje bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost, bezpečnost a efektivitu.