Projektová činnost

Projektová činnost

Certifikované a profesionální služby pro projektovou dokumentaci DC.

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat Altron?

  • Bohaté zkušenosti z oblasti projektování a výstavby datových center a serveroven
  • Projektovou dokumentaci budou zpracovávat autorizovaní inženýři v příslušných profesích s velkými profesními zkušenostmi
  • Certifikace dle Uptime Institute pro řešení datových center
  • Vysoká odborná úroveň zpracované projektové dokumentace

Klíčové vlastnosti služby

Zpracovaná dokumentace představuje komplexní řešení se zapracováním všech non-IT technologií použitých v datovém centru.

Jedná se o zhodnocení zkušeností nejen z projektové činnosti, ale rovněž i bohatých praktických znalostí podložených výstavbou mnoha úspěšně dokončených datových center.

Stupně zpracovávané projektové dokumentace

Jsme připraveni zhotovit všechny stupně projektové dokumentace:

  • Studie
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR
  • Dokumentace pro stavební povolení DSP
  • Dokumentace pro provedení stavby DPS
  • Dokumentace skutečného stavu

Rozsah dokumentace přizpůsobíme požadavkům investora, zajistíme, aby zhotovená dokumentace byla v souladu s platnou legislativou.

Prvořadou funkcí projektové dokumentace je vytvoření podkladu pro realizaci datového centra.

Projektová dokumentace stavby neslouží pouze k tomu, aby bylo možné zrealizovat zadané dílo, ale má mnoho dalších významů. K nejdůležitějším patří zajištění podmínek pro to, aby datové centrum mělo promyšlené koncepční řešení s optimální souhrou všech detailů obsažených v jednotlivých dílčích technologiích.

Projektová dokumentace má také zajistit, aby navržená konstrukční a technická řešení byla podložena výpočty, tím pádem aby nemohlo dojít k narušení provozu a dostupnosti datového centra. K dalším funkcím projektové dokumentace patří zejména zdokumentování díla pro účel správních řízení vyplývajících ze zákona (územní, stavební a kolaudační řízení a vyjádření orgánů státní správy) a následné kontroly dodržování všech podmínek výstavby a parametrů datového centra. Projekt také umožňuje investorovi představit si datové centrum ještě před jeho realizací. Pomocí kvalitní projektové dokumentace lze řešit řadu závažných funkcí a detailů, případně uvědomit si řadu jednotlivých návazností mezi jednotlivými profesemi tak složité a náročné stavby, jako je datové centrum.

Projekt slouží i k přesnému popisu hotového datového centra, při jeho budoucích opravách, údržbě a při úvahách o případném rozšíření.

Nevhodné, neúplné nebo chybné zpracování projektové dokumentace obvykle způsobí navýšení nákladů při realizaci nebo provozu datového centra, případně vede k chybám, které výrazně omezí možnosti využití technologicky náročné stavby, jakou je datové centrum. Pomůžeme vám předejít případným nedostatkům a ušetříme váš čas i náklady.