Servisní programy

Servisní programy

Komplexní soubor služeb servisní péče o technologická zařízení.

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat Servisní programy od Altronu?

 • Škálovatelnost služby dle typu zařízení, jeho důležitosti a požadavku na dostupnost
 • Garance maximální spolehlivosti technologií
 • Garantovaná dostupnost a doba odezvy poruchového servisu
 • Zajištění ekologické likvidace odpadů
 • Ekonomicky výhodné zajištění servisní podpory a údržby zařízení
 • Rozsáhlý tým pravidelně vyškolených techniků, kteří jsou nepřetržitě v pohotovosti
 • Jednoduché napojení na službu Dohledové centrum 24x7

Klíčové vlastnosti řešení

 • Zajištění provozu kritické technologické infrastruktury
 • Nepřetržitý dohled zařízení s proaktivním monitoringem ve spojení se službou Dohledové centrum 24x7
 • provádění pravidelných preventivních prohlídek a zajištění havarijního servisu
 • komplexní péče o technologie z pohledu efektivity provozu
 • pravidelné konzultace v oblasti provozu technologie
 • kontinuální optimalizace provozu zařízení

Výhody pro zákazníky

 • Maximalizace doby provozuschopnosti díky preventivní údržbě
 • Jistota, že bude technologie pracovat v souladu se specifikacemi
 • Minimalizace možných poruchových stavů, prevence poruch
 • Optimalizace životnosti technologií
 • Profesionální provedení prohlídky s minimalizací možných rizik
 • Nákladová optimalizace provozu technologií
 • Optimalizace využití a efektivity technologie

Zákazníci, kteří si uvědomují důležitost své infrastruktury ve vztahu ke svému předmětu podnikání, mohou zvolit pro péči o svá zařízení jeden ze servisních programů. Servisní programy obsahují pravidelný preventivní servis spolu s havarijním servisem, u kterého je garantovaná dostupnost a doba odezvy. Jednotlivé servisní programy jsou členěny dle kvality a typu do logických celků. Využitím servisního programu šetří zákazník své zdroje a optimalizuje náklady na údržbu. Zároveň zvyšuje efektivitu provozu zařízení, což má za následek nižší náklady na provoz a zároveň zvýšení kapacity infrastruktury. Výsledkem služby je nákladově optimalizovaný, bezproblémový a bezstarostný chod technologií s vysokou efektivitou.

Služba servisní programy od Altronu se stará o komplexní správu technologických zařízení zákazníka. Služba se stará o technologii zákazníka po celou dobu její živostnosti a plynule navazuje na služby řešení a produktů od Altronu. Služba se skládá ze servisního zajištění technologie a dalších služeb spojených s technologií. Servisní zajištění technologie je složeno z pravidelného preventivního servisu a servisu havarijního. Pravidelný servis se stará o běžný chod technologie, který spočívá v provádění kontrol, profylaxií a výměn spotřebního materiálu. Pravidelný servis má za úkol zajistit co nejvyšší dostupnost technologie a bezpečnost provozu. V případě poruchy technologie obsahuje služba servisního programu část havarijního servisu. Nepřetržitě 24/7 jsou připraveni vyškolení odborníci a technici k řešení poruch a nestandardních provozních stavu na technologiích. Ze služeb pravidelného a havarijního servisu vycházejí konzultační služby, které vedou k zajištění co možná nejvyšší efektivity provozu zařízení a včasné identifikace možných potřeb zákazníka.

Servisní programy jsou škálovatelné co do objemu a co do potřeby dostupnosti technologií a z toho vycházející koncepce servisního zajištění.

Služba servisních programů je úzce spjata se službou Dohledové centrum 24x7, se kterou se také nabízí ve zvýhodněných balíčcích.

Pro nejnáročnější zákazníky, kteří požadují komplexní správu všech technologických zařízení na své lokalitě spolu s komplexním nadhledem řízení, nabízí Altronu službu CFM.