Strategie pro datová centra

Strategie pro datová centra

Konzultační služby pro nová datová centra nebo optimalizaci technologií.

Klíčové vlastnosti

Proč si vybrat Altron?

 • Altron má dlouholeté zkušenosti s návrhem, realizací a provozem DC
 • Více než 340 realizací projektů datových center po celém světě
 • Disponujeme řadou certifikovaných odborníků
 • Altron v sobě spojuje 25 let zkušenosti IT i non-IT světa

Co služba zahrnuje

Komplexní zpráva Strategie pro datová centra

 • Manažerské shrnutí
 • Vyhodnocení současného stavu
 • Odhad budoucího vývoje
 • Analýza trhu
 • Vyhodnocení technologií
 • Provozní model

Ekonomické analýzy

 • Analýzy TCO, OPEX, CAPEX, CASH FLOW
 • Business case projektů v textovém i grafické znázornění
 • Grafy průběhů v čase včetně ROI a BEP

Co vám pomůže Altron vyřešit

V rámci návrhu optimální strategie pro datová centra se Altron v rámci konzultačních služeb zaměří na:

 • Kolik datových center zákazník potřebuje
 • Jakého mají být druhu a jak by měli být umístěné
 • Jaká výše investic bude potřeba
 • Jaká je správná strategie pro získání zdrojů
 • Jaký je časový rámec implementace záměru

Význam, role a funkce datových center neustále roste a očekává se další růst v průběhu příštích 5 let, přičemž mnohé organizace nemají jasno v tom, jak plánovat jejich budoucí potřeby v oblasti datových center. V průběhu následujících 5 - 10 letech většina organizací bude muset změnit svůj přístup k předchozím strategiím datových center používaných v posledních 5 - 7 letech, které jsou poznamenány ekonomickou recesí. Organizace jsou nyní konfrontovány s významnými kapitálovými a provozními výdaji na podporu růstu IT, přičemž jsou současně bombardováni řadou módních slov jako "cloud" a „co-location".

Strategie DC, kterou přináší společnost Altron, vyhodnocuje dostupné zdroje a trhy v souvislosti s příslušnými scénáři budoucího stavu a nastiňuje nejúčinnější přístup k získání požadované kapacity na základě víceletých celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a relevantních kvalitativních metrik.

Pokud potřebujete poradit s rozvojem svého záměru nebo existujícího datového centra, obraťte se na nás.