Chytré parkování pro TSK Praha

Společnost Altron vyvinula a dodala systém CIS (centrální informační systém), který spolu s navazujícími moduly umožňuje jednoduchou správu a placení za parkování.

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK Praha) se věnuje především zajištění technicko-inženýrských činností spojených s dopravní infrastrukturou. Pro spolehlivé zajištění provozu používá organizace řadu informačních systémů a technologií, které postupně rozšiřuje tak, aby podporovala své hlavní funkce. TSK Praha, kromě jiného, zajišťuje správu pražských parkovacích zón, které byly v roce 2016 rozšířeny i na vybraná území Prahy 5, 6 a 8. Společnost Altron Business Solutions (dále jen Altron) dodala centrální informační systém a navazující moduly pro správu městských agend, který umožňuje moderní způsoby řízení a úhrady za parkovací místa.

Výchozí stav

Na základě požadavků vedoucích ke zklidnění a odlehčení přetížených oblastí parkování v Praze 5, 6 a 8 zadala společnost TSK Praha výběrové řízení na dodavatele informačního systému a technologické infrastruktury pro pražské zóny placeného stání. Cílem bylo vybudovat moderní a co nejvíce automatizovaný systém pro správu a řízení parkovacích zón s vysokou efektivitou a jednoduchým přístupem pro obyvatele dotčených oblastí. Dalším požadavkem pak byla vysoká variabilita parkovacích tarifů a integrace mobilní aplikace spolu s možností elektronické platby.

Altron řešení a služby

Společnost Altron vyvinula a dodala systém CIS (centrální informační systém), který spolu s navazujícími moduly umožňuje jednoduchou správu a placení za parkování. Robustní centrální systém zahrnuje moduly pro placení pomocí virtuálních platebních hodin a bezhotovostní platby bankovní nebo fleetovou kartou. Získaná data systém vyhodnocuje a díky širokému spektru rozhraní umožňuje zpracovávat vstupy z monitorovacích vozů, parkovacích automatů a následně je předává do navazujících modulů a agend městských organizací. CIS také umožňuje správu vlastního parkovacího oprávnění na osobním portálu uživatele.

Systém byl navržen a dodán včetně technologické infrastruktury a zařízení (počítače, monitory, tiskárny, chytré telefony) a komplexního proškolení obsluhy zákazníka. Altron zároveň zajišťuje běžný provoz celého systému. Vzhledem k požadované dostupnosti služby byl zvolen jako koncept virtualizace serverů na platformě VMware. Na tuto nově vytvořenou infrastrukturu byly následně umístěny jednotlivé virtuální aplikační servery. Vybudovaná infrastruktura je vysoce dostupná, v celé infrastruktuře jsou veškeré hardwarové prvky redundantní (zdvojené) tak, aby výpadek jedné hardwarové komponenty byl nahrazen automaticky co nejrychleji.

Součástí řešení je i zálohování celé infrastruktury, tak aby byla dosažena komplexní ochrana všech virtuálních strojů a dat, které na nich leží. Infrastruktura je zabezpečena dvojicí firewallů pracujících v režimu HA, tedy plně zastupitelný provoz při selhání jednoho firewallu.

Přínosy a výhody

Výhodou nasazeného systému CIS od Altronu je vysoká úroveň automatizace a integrace širokého spektra datových zdrojů, což umožňuje snadnou a přehlednou správu celého řešení z jednoho rozhraní a eliminaci lidských chyb. Automatizace a rychlé zpracování velkých objemů dat spolu s integrací moderních způsobů plateb zvýšila efektivitu výběru parkovného oproti tradičním způsobům zpracování dat především díky automatizaci. On-line vyhodnocení parkovacích oprávnění a možnost vzdáleného prodloužení doby přes mobilní aplikaci přímo uživatelem
vedlo ke snížení počtu neoprávněného parkování.

"Řešení navržené společností Altron splnilo naše požadavky na flexibilní a moderní systém pro řízení parkovacích zón v Praze. Vhodný návrh celé platformy spolu se zajištěním vývoje souvisejících aplikací a rozhraní umožnil velmi rychlé nasazení celého systému do provozu v horizontu tří měsíců od zadání,“ uvádí Jan Kábrt, vedoucí oddělení zón placeného stání ve společnosti TSK Praha. „Spolupráci se společností Altron hodnotíme jako konstruktivní. Díky dlouholetým zkušenostem Altronu s vývojem systémů a aplikací byla dle mého názoru minimalizována rizika a systém od svého uvedení do provozu funguje bez komplikací,“ dodává Kábrt.