Dohled přenosové soustavy ČEPS

Realizace terminálů Sun Ray a zpřístupnění dispečerského systému na platformě QNX spolu se službami IT bezpečnosti.

Společnost ČEPS, a.s. řídí provoz a rozvoj elektrizační soustavy ČR. Zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí podle pravidel UCTE. Zásady své působnosti jako provozovatele přenosové soustavy, která představuje přirozený monopol, zakotvila společnost ČEPS, a.s. v souladu s Direktivou EU 96/92/EC.

Požadavek zákazníka

 • Výměna a rozšíření stávajících terminálů Sun Ray pro přístup do LAN se stroji na platformě OS Solaris 2.5 o přístup do LAN s OS QNX 6.3.
 • Zpřístupnit nový realtimový dispečerský řídící systém na platformě OS QNX uživatelům ČEPS bez dopadu na jeho funkčnost, spolehlivost a bezpečnost.
 • Stabilita a vysoká dostupnost aplikací QNX přes tenké klienty.
 • Zajištění bezpečnosti a úplného fyzického oddělení realtimového provozu od obecné LAN ČEPS.

Navržené řešení

 • Tenké klienty Sun Ray 2FS a Sun Ray 2 pro pracovníky technických odborů ČEPS, kteří ke své práci potřebují přístup do dispečerského řídícího systému.
 • 13 pracovišť s dual-head monitory EIZO a Xinerama pro vývojové pracovníky SCADA.
 • 71 standardních pracovišť s LCD monitory pro ostatní uživatele.
 • Optimalizované nasazení Phinx konektoru pro X11R6 zobrazení aplikací QNX.
 • Oddělení LAN s terminály Sun Ray od ostatního provozu obecné IT infrastruktury.
 • Fail-over zapojení serverů Sun Fire X2200 s operačním systémem Red Hat Linux.
 • Poslední verze Sun Ray Server 4.0 a Altron business solutions Raydesk 2.1.

Přínosy řešení

 • Zpřístupnění aplikací dispečerského řídícího systému pomocí tenkých klientů vnitřním uživatelům a zákazníkům ČEPS a.s. bez nutnosti budování nové síťové kabeláže.
 • Bezpečný desktop Altron Raydesk s pevně definovanými nástroji.
 • Možnost využívání dalších aplikací (MS Windows) v rámci jednoho desktopového pracoviště.
 • Hardwarové řešení dvoumonitorového zapojení Xinerama.
 • Vysoká dostupnost a životní cyklus terminálů bez nutnosti upgradu.