Technologie pro datová centra

Smart Rack

(miniaturní inteligentní datové centrum)

Vývojové technologie:
platforma: Atmel,
komunikace: GSM, MOXA, Modbus, SNMP,
automatizace: PLC (IL,LD), SCADA,
SW: HTML, CSS, javascript, PHP, Oracle DB

AMS

(řídící systém datového centra)

Vývojové technologie:
PLC (IL,LD), SCADA, virtualizační platformy

Internet věcí

Monitoring mobilních zařízení

(dohledová a trackovací zařízení s důrazem na energetickou úspornost - dlouhá výdrž na baterie)

Vývojové technologie:
platforma: Atmel,
telekomunikace: SigfoX, LoRaWAN, RF 2,4 GHz,
FW: C/C++,
SW: HTML, CSS, javascript, node.js, bootstap, NodeRED, Mongo, MySQL/Postgress, Openstreet Map, REST, MQTT/RabbitMQ/Appache Kafka

Zabezpečení nákladu pro Transportation

Vývojové technologie:
platforma: Atmel,
telekomunikace: GSM/LTE, satelitní komunikace (SBD), RF 2,4 GHz,
FW: C/C++,
SW: HTML, CSS, javascript, node.js, bootstap, NodeRED, Mongo, MySQL/Postgress, Openstreet Map, REST, MQTT/RabbitMQ/Appache Kafka

Smart Cities

Smart City Software/Service Operation Platform

Vývojové technologie:
products: FIWARE, Kad, MS Azure IoT Suite,
SW: node.js, C/C++, HTML, CSS, javascript, node.js, bootstap, NodeRED, Mongo, MySQL/Postgress, Openstreet Map, REST, MQTT/RabbitMQ/Appache Kafka, Hadoop

Smart Parking

Vývojové technologie:
telekomunikace: SigfoX, LoRaWAN,
SW: HTML, CSS, javascript, node.js, bootstap, NodeRED, Mongo, MySQL/Postgress, Openstreet Map, REST, MQTT/RabbitMQ/Appache Kafka

Portály a mobilní aplikace

Servisní portál

Vývojové technologie:
MySQL, SQL/Postgress, REST, HTML, CSS, Android, iOS

Pošlete nám svůj životopis

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti ALTRON, a.s., se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, 14221, IČ: 64948251 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.