Altron

Realizace druhé etapy výstavby datového centra v lokalitě Praha - Chodov pro společnost CETIN (dříve Telefónica O2). Zprovoznění šesti nových datových sálů.

Společnost Altron pro zákazníka koncepčně završila 2. etapu výstavby datového centra zprovozněním šesti nových sálů v lokalitě Praha - Chodov.

Altron řešení

  • Rozšíření systémů střídavého a stejnosměrného napájení v duchu již dříve dobře promyšlené a zvolené koncepce pro postupné rozšiřování datového centra
  • Instalace souvisejících podpůrných technologií
  • Provedení instalačních prací takovým způsobem, aby jejich výkon neměl vliv na stávající provoz
  • Dodávka záložních zdrojů (UPS), třetího motorgenerátoru, stejnosměrných napájecích zdrojů a střídačů a jejich integrace do systému

Přidaná hodnota řešení

  • Altron rozšířil monitorovací systém PROMON™ o nově instalované technologie a začlenil datové sály pod nepřetržitý vzdálený dohled;
  • Altron se zadavatelem zakázky dlouhodobě spolupracuje a pro předmětné datové centrum zajišťuje komplexní služby kritického facility managementu (CFM) po celou dobu jeho existence

Zprovoznění šesti nových sálů v novém multifunkčním komplexu v Praze se stalo dalším významným milníkem úspěšné partnerské spolupráce

Sestavte si služby na míru