Altron

ALTRON, který je dlouhodobě společensky odpovědnou firmou, od listopadu rozjíždí svůj nový CSR program. Významným znakem nové strategie společenské odpovědnosti je přesnější zaměření na konkrétní společenské cíle.

Zaměření firmy na konkrétní, rozpoznatelnou a dlouhodobě zajišťovanou pomoc v sociální oblasti vytvoří také předpoklady pro aktivní dobrovolnictví zaměstnanců společnosti. V souladu s touto novou strategií uzavřel ALTRON partnerství s Domem dětí a mládeže Praha (DDM Praha). V rámci této spolupráce se ALTRON stal partnerem soutěže First LEGO League, kterou DDM každoročně pořádá. Kromě toho budou odborníci ALTRONU pomáhat se vzděláváním mladých budoucích techniků.

„Naše organizace vzdělává a rozvíjí programy pro děti a dospívající již padesát let. Technické, sportovní a vzdělávací kroužky a programy navštěvují tisíce dětí z celé Prahy. Vzájemná spolupráce s profesionály různých oborů je pro nás důležitá především při sledování a vytváření dalších našich aktivit, které pomáhají dětem orientovat se v dnešním zrychleném světě technologií. Příkladem může být spolupráce v rámci First LEGO League nebo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kterou organizujeme,“ uvádí Libor Bezděk, ředitel DDM hl. m. Prahy.

„ALTRON, jako ryze česká technologická společnost, dlouhodobě podporuje CSR aktivity. Společenská odpovědnost je tak nedílnou součástí naší firemní kultury. Rozjezd nového CSR programu a dobrovolnictví je pro nás logickým krokem, jak podporovat neziskový, vzdělávací a sociální sektor. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Praha patří mezi naše klíčové aktivity,“ uvádí Jan Rezek, marketingový ředitel společnosti ALTRON.

Sestavte si služby na míru