Altron

Implementace, provoz a rozvoj řešení B2B billingového systému vyvinutého společností Altron.

Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996, od roku 2002 je součástí koncernu Deutsche Telekom. Dnes je T-Mobile jedničkou na trhu v poskytování mobilních služeb. Společnost přináší své služby šesti milionům zákazníků. T-Mobile nabízí kromě telefonie také rychlé datové služby v síti LTE, která dnes pokrývá 93 % české populace a dále se rozrůstá. Součástí nabídky je také ucelené portfolio ICT služeb a produktů pro firemní zákazníky.
Společnost Altron vyvinula a provozuje pro T-Mobile Czech Republic a.s. řešení mediace a billingu telekomunikačních a datových služeb. Aplikace pracuje v postpaid režimu a podporuje hlasové (fixní i mobilní), datové a ICT služby T-Mobile. Toto řešení umožnilo společnosti T-Mobile velice pružně reagovat na obchodní potřeby, a podpořit tak svou pozici na trhu hlasových, datových a ICT služeb. Systém je plně integrován s technologickou platformou a relevantními aplikacemi T-Mobile. Řešení na míru od společnosti Altron umožnilo společnosti T-Mobile nastavit nabídku svých služeb podle aktuálních potřeb zákazníků a situace na telekomunikačním trhu při zachování vysoké míry spolehlivosti a přesnosti účtování. Zároveň přineslo úspory provozních nákladů oproti výchozímu stavu.

O zákazníkovi

Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996, od roku 2002 je součástí mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Společnost má téměř 6 milionů mobilních zákazníků, a je jedničkou na českém mobilním trhu. T-Mobile je ale především integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení nejen pro firmy. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti a špičkové inovace v oblasti technologií.

Výchozí stav

Společnost T-Mobile procházela v posledních letech významnými proměnami směřujícími k dalšímu posílení a rozvoji služeb. Tyto změny měly výrazný dopad na množství a strukturu poskytovaných služeb a tím i na proces jejich účtování. Především fúze se společnostmi T-Systems a GTS Czech vyžadovala změnu přístupu k účtování a fakturaci v segmentu B2B.

Altron řešení a služby

Altron provozuje a vyvíjí pro T-Mobile řešení mediace a účtování Enterprise Billing (Durian), které bylo připraveno především pro zákazníky podnikající v oblasti telekomunikací, energetiky nebo dopravy. Enterprise Billing je postaven jako řešení na klíč a vyhovuje náročným požadavkům na účetní systém pro B2B služby.  

Řešení využívá provozně ověřené softwarové komponenty, proto se vyznačuje výjimečnou stabilitou a spolehlivostí. Součástí systému Enterprise Billing je rovněž mediace zajišťující sběr, validaci a filtraci CDR/UDR záznamů, propojení a agregaci záznamů z různých zdrojů, normalizaci a business transformaci dat.

Základní funkce systému Enterprise Billing, které T-Mobile využívá, je především správa ceníků, ceníkových položek a kategorií. Na tyto prvky navazuje správa produktů a technického nastavení služeb spolu s možností retenčního modelu a definicí SLA pro koncové zákazníky. Významnou funkcí celého řešení je pak evidence služeb, hodnocení CDR/EDR záznamů a jejich evidence. Řešení také pokrývá paušální billing, sestavení faktur, výpočet provizí a sestavení finanční závěrky pro dané období a fakturační fázi. Systém Enterprise Billing byl a v současnosti je kontinuálně rozvíjen v souladu s požadavky společnosti T-Mobile. Díky úzké spolupráci s uživateli systému dokáže přesně adresovat jejich potřeby. Prostřednictvím účasti na provozu systému získala společnost Altron jedinečnou zpětnou vazbu, která se promítla do extrémní spolehlivosti systému z hlediska provozního i z pohledu zpracování účetních dat.

Přínosy a výhody

Enterprise Billing od firmy Altron splnil náročné požadavky zákazníka na účtování služeb po sloučení s GTS Czech a T-Systems. V rámci implementace došlo zároveň k integraci se spolupracujícími systémy. Implementační a provozní zkušenosti odborníků společnosti Altron pomohly společnosti T-Mobile naplánovat hladký průběh implementační fáze, a výrazně tak odstranit překážky v přechodu na nový systém billingu.

„Správně zpracované a vyúčtované služby jsou jedním ze základních předpokladů vnímání T-Mobile jako zákaznicky orientované společnosti. Proto klademe na naše systémy a procesy velké nároky, jimž musí vyhovět i naši dodavatelé. Společnost Altron patří mezi partnery, kteří dlouhodobě podporují naši myšlenku, a dodané řešení Enterprise Billingu plně odpovídá našim představám,“ říká Roman Laštovka, Senior Head of FIX & ICT Systems v T-Mobile Czech Republic.

Sestavte si služby na míru