Altron

Komplexní dodávka kritické infrastruktury datového centra včetně chlazení, napájení a IT části celého řešení. Služby správy kritické infrastruktury (CFM).

Společnost DataSpring se věnuje poskytování ICT služeb a řešení pro firemní zákazníky a zákazníky skupiny KKCG. Své služby nabízí od roku 2015 v rámci vlastní infrastruktury datového centra, které bylo vybudováno v Lužici nedaleko Hodonína a doplnilo tak existující datové centrum v Praze a call centrum v Kolíně. Pro zákazníky přináší širokou nabídku služeb založených na virtuálním privátním datovém centru s vysokou úrovní bezpečnosti a doplňujícími službami v podobě odborné podpory a konzultací. DataSpring také poskytuje služby z oblasti analýzy, zpracování dat a business intelligence. Datové centrum DataSpring, vybudované v Lužici, získalo certifikaci úrovně Tier III a s plochou datového sálu 313 m2 patří mezi nejmodernější a energeticky nejefektivnější datová centra v ČR.

Společnost Altron realizovala ve sdružení s firmou Metrostav výstavbu datového centra společnosti DataSpring Lužice a podílela se na dodávce technologické a IT části celého řešení. Součástí projektu byla komplexní dodávka kritické infrastruktury datového centra. Jednalo se o kompletní technologické celky systémů chlazení, napájení včetně systému záložního napájení, všech bezpečnostních systémů včetně protipožární nevyjímaje a všech navazujících IT služeb, zajišťujících hladký a bezodstávkový provoz celého komplexu. Následným krokem byla implementace správy kritické infrastruktury (CFM).

O zákazníkovi

Společnost DataSpring poskytuje své inovativní ICT služby a řešení zákazníkům z firemního sektoru a také v rámci skupiny KKCG. Při provozu svých služeb v datových centrech klade důraz na vysokou úroveň efektivity provozu, dostupnost služeb a bezpečnost. V rámci datového centra DataSpring Lužice jsou realizovány strategické a rozvojové projekty vyžadující individuální a sofistikovaný přístup poskytovatele ICT.

Společnost DataSpring je součástí privátní investiční skupiny KKCG, jejíž aktivity směřují do rozvoje a akvizic strategických portfolií v oblasti ropy, průmyslu nebo investic. KKCG spravuje majetek v hodnotě téměř 30 miliard Kč a zaměstnává přes 1500 zaměstnanců v desítkách lokalit a jedenácti zemích světa.

Výchozí stav

Datové centrum v Lužicích u Hodonína bylo vystavěno de facto na zelené louce, stavba byla dokončena v roce 2014, komerční provoz DC byl zahájen o rok později. Realizace celé stavby probíhala ve třech navazujících celcích – výstavba budovy (tu provádělo několik stavebních společností), zajištění technického zabezpečení budovy (TZB) a realizace IT řešení. V průběhu výstavby probíhala výběrová řízení právě na dodávky vnitřního zařízení budovy, již zmíněného TZB a IT vybavení.

V rámci výběrového řízení na dodávku TZB byli na základě referencí poptáni tři velcí hráči v oboru, společnosti Altron, Pronix a Brema. Výběr dodavatele probíhal dle zákona o veřejných zakázkách. Podmínky výběru dodavatele obsahovaly předem definovaná kritéria, například cenou, termín dodávky, předepsanou technickou funkčnost a technickou kvalitou zohledňující ekonomickou výhodnost budoucího provozu.

Na základě těchto podmínek se porovnávala zařízení dle ukazatele jejich spotřeby. Všem kritériím nejvíce odpovídalo řešení firmy Altron, která se stala dodavatelem celku TZB pro datové centrum v Lužicích. Součástí dodávky pro hlavní objekt byl například systém vytápění, chlazení, měření a regulace, vzduchotechnika, zařízení silnoproudé a slaboproudé techniky, náhradní zdroje včetně naftového hospodářství a další. Technická realizace celého řešení TZB proběhla bez problémů během čtyř měsíců, výstavba celého datového centra trvala devět měsíců. Další výběrové řízení se týkalo samotného provozu řešení TZB, které na základě prokázaných znalostí a také díky snížení ceny provozu řešení rovněž vysoutěžila společnost Altron.

Datové centrum Lužice splnilo náročná kritéria a v listopadu 2014 získalo od Uptime Institute certifikaci na úroveň Tier III, která garantuje dostupnost 99,982 %.

Altron řešení a služby

Sdružení Altron-Metrostav realizovalo kompletní dodávku kritické infrastruktury tohoto datového centra na klíč. Výběrem nejmodernějších technologií těchto systémů v kombinaci se zvolenou architekturou a využitím inteligentního způsobu řízení provozu datového centra bylo dosaženo především snížení plánovaných provozních nákladů a zvýšení původní plánované dostupnosti.

V další části projektu následovaly dodávky kompletní technologické infrastruktury datového centra včetně navazující IT služeb, celkové spuštění a odzkoušení systémů ve všech možných režimech provozu včetně simulace provozu při plném zatížení datového centra.

Celková užitná plocha datového centra je 2 580 m² z toho zastavěná plocha datového centra zabírá více než 1670 m² včetně plochy určené pro instalace venkovních technologií a administrativní část. Samotný datový sál má pak téměř 320 m². Celkový možný výkon ICT 840 kW umožňuje instalaci celkem 82 datových stojanů při průměrné výkonové hustotě více než 10 kW na rack.

Topologie systému napájení zajišťuje trvalý provoz celého datového centra ve všech jeho režimech provozu a splňuje požadavky na servisní zásahy za provozu bez dopadu do provozu ICT. Všechny klíčové technologie systému napájení jsou instalovány v požadované redundanci. Jako hlavní zdroje elektrické energie jsou instalovány extra nízko ztrátové transformátory o výkonu 2500 kVA. Provoz datového centra je proti dlouhodobým výpadkům napájení z veřejné distribuční sítě zabezpečen dieselovými motorgenerátory, které umožňují nepřetržité napájení celého provozu po neomezenou dobu. Plně modulární záložní zdroje UPS poskytují kromě možnosti postupné instalace výkonových modulů v závislosti na růstu požadavků ICT, i velice nízkou úroveň ztrát, která jednoznačně přispívá k dosažení celkové hodnoty PUE (Power Usage Effectivity) – 1,5.

Systém chlazení sestává z blokových chladících jednotek využívajících technologii odstředivých kompresorů „Turbocor“. Vlastností systému je kapalinové volné chlazení v zimním období a adiabatické předchlazení vzduchu v letním období. Topologie rozvodu chlazení vody splňuje požadavky bezodstávkového provozu. Efektivní distribuce vzduchu do zdvojené podlahy je doplněna uzavřenými studenými uličkami.

V prostoru celého datového centra jsou instalovány systémy kontroly vstupu, elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, systém včasné detekce kouře, elektronický požární systém, systém měření a regulace. Kromě technologických celků je součástí řešení i služba vzdáleného monitoringu z dohledového centra Altron v režimu 24×7.

Samostatným řešením, které Altron rovněž realizuje pro společnost DataSpring je Critical Facility Management (CFM). Ten je určen pro správu a bezproblémový chod kritické infrastruktury datového centra prostřednictvím monitoringu a připraveného servisního a provozního plánu. CFM služba obsahuje jak komplexní správu provozu budovy (Facility management) tak kritické infrastruktury datového centra (Critical Facility management). Smlouva je uzavřena na období čtyř let.

Přínosy a výhody

Výstavba nového datového centra přinesla společnosti DataSpring nové obchodní příležitosti pro poskytování komplexních ICT služeb zákazníkům. Moderní technologie použité v datovém centru Lužice zajišťují energeticky efektivní provoz, což se pozitivně promítá v cenách poskytovaných služeb a řešení. Vysoká úroveň výkonu ICT ve vztahu k podlahové ploše umožňuje realizaci i těch nejnáročnějších projektů externích zákazníků, ale i v rámci skupiny KKCG.

Díky řešení Critical Facility Management získal zákazník podporu pro provoz svého datového centra spolu s garancí vysoké dostupnosti, monitoringu v režimu 24×7 a servisních zásahů definovaných podle specifických SLA.

„Výstavba nového datového centra byla součástí naší dlouhodobé strategie rozvoje ICT služeb, které poskytujeme našim zákazníkům. Pro realizaci jsme hledali spolehlivého dodavatele, který zajistí bezproblémový průběh celé realizace v oblasti technického zabezpečení budovy, a podpoří tak dodávku našich služeb na koncový trh. Společnost Altron splnila naše nároky na dodavatele řešení kritické infrastruktury – UPS a diesel agregáty – a dalších součásti datového centra a plně vyhověla našim požadavkům a podmínkám definovaným ve výběrovém řízení,“ prohlásil Peter Poulík, manažer provozu datového centra Lužice ve společnosti DataSpring.

Sestavte si služby na míru