Altron

ALTRON jako generální dodavatel dodal komplexní řešení NCPI a zajistil financování – klient platí za dodržení požadovaných provozních parametrů

Zadání:

 • Zpracovat studii proveditelnosti pro datové centrum v dané lokalitě
 • Navrhnout kompletní fyzickou infrastrukturu dat. centra
 • Realizovat projekt
 • Nabídnout možnost financování

Optimální varianta řešení:

 • Rekonstrukce a maximální využití plochy pro sál 600 m²
 • Realizace díla ve 3 etapách
 • Škálovatelná koncepce
 • 2 směry napájení
 • Zpracování projektu a dodávka systému napájení, chlazení, palivového hospodářství
 • Sofistikované řízení a monitoring technologií

Přidaná hodnota řešení:

 • Altron jako generální dodavatel dodal komplexní řešení NCPI a zajistil financování - klient platí za dodržení požadovaných provozních parametrů
 • Altron zajišťuje nepřetržitý dohled a preventivní údržbu v rámci poskytování služeb off-site facility managementu
Sestavte si služby na míru