Altron

Konsolidace IT prostředí spojená s virtualizací a outsourcingem klíčových systémů.

Společnost AAA radiotaxi působí na českém trhu již od roku 1996. Za 20 let své činnosti se společnost rozrostla mezi největší provozovatele taxislužby v Evropě a v České republice disponuje největší flotilou smluvních vozů taxi a dispečinkem. Kromě standardních služeb spravuje A A A radiotaxi stanoviště Taxi Fair Place po celé Praze a zajišťuje také přepravu z Pražského letiště 
a vlakového nádraží. Společnost realizuje více než 1,5 milionů přeprav objednaných prostřednictvím svého dispečinku.

Aby mohla společnost zajišťovat spolehlivě a kvalitně své služby, potřebuje podpůrné IT prostředí, které se dynamicky přizpůsobuje aktuálním požadavkům. Společnost Altron realizovala pro AAA radiotaxi komplexní ICT projekt založený na konsolidaci a virtualizaci IT prostředí a systémů spolu se zajištěním následného provozu.

O zákazníkovi

Společnost A A A radiotaxi s.r.o. (A A A radiotaxi) provozuje více než 1200 moderních vozů taxislužby a v současnosti rozšiřuje svou flotilu i o 150 vozů s pohonem na stlačený plyn CNG. Společnost je jedničkou na českém trhu smluvní přepravy a disponuje sedmým největším dispečinkem v Evropě. Díky svým dlouholetým zkušenostem zároveň splňuje požadavky zákazníků na rychlé přistavení vozu. 

Od roku 2006 působí A A A radiotaxi na Pražském letišti a spravuje 16 lokalit Taxi Fair Trade na území Prahy. Společnost trvale rozšiřuje své služby a komfort pro zákazníky například v podobě možnosti objednávat služby prostřednictvím mobilních aplikací nebo využívat Wi-Fi připojení k internetu v každém voze. Společnost dlouhodobě roste a tržby přesahují 1,5 miliardy Kč.

Původní stav

Původní stav IT infrastruktury zákazníka vykazoval nedostatky především v podobě vysokých provozních nákladů, které byly neadekvátní k výkonnosti celého IT. Kromě toho nebylo vhodně nastaveno zálohování a následná práce se zálohami a také neflexibilní IT bez možnosti rychlé reakce na nové trendy a směry v podnikání.

Altron řešení a služby

Společnost Altron přistoupila k návrhu nového modelu IT zákazníka tak, aby bylo možné vytvořit stabilní a výkonnou infrastrukturu. Jako platforma pro virtualizaci serverů bylo vybráno řešení VMware. Na tuto nově vytvořenou infrastrukturu byly následně konsolidovány stávající fyzické servery. Hlavními přínosy tohoto řešení jsou především snížení zátěže na IT oddělení a redukce provozních nákladů IT infrastruktury díky centralizované a zjednodušené správě celého prostředí pomocí VMware vCenter Serveru.

Součástí řešení je i zálohování celé infrastruktury tak, aby byla dosažena komplexní ochrana všech virtuálních strojů a dat, které na nich leží. Po nasazení celé infrastruktury budou v pravidelných intervalech prováděny kontroly celého systému pro optimalizaci výkonu, kapacity a předcházení možných problémů.

Přínosy a výhody

Nasazení nového modelu provozu firemního IT s využitím technologie VMware a služeb Altronu přineslo pro zákazníka významné finanční i časové úspory. Z pohledu provozních nákladů o IT bylo dosaženo 50% úspory. Řešení společnosti Altron se zároveň projevilo i v ekologickém aspektu provozu ICT, a to snížením nákladů na energie až o 80 %. Virtualizace také přinesla úsporu času na nasazení nové infrastruktury o více než polovinu. To vedlo k uvolnění finančních prostředků na rozvoj hlavního podnikání při zachování plně funkčního, flexibilního a optimalizovaného IT prostředí zákazníka. Důležitým a podstatným přínosem služeb a řešení Altron byla také zjednodušená a rychlejší záloha a obnova dat zákazníka. V neposlední řadě se také podařilo dosáhnout optimální úrovně flexibility díky rozvázání fyzické infrastruktury od požadavků na zdroje pro IT služby.

„Náš obor podnikání klade důraz na poskytování perfektních služeb pro zákazníky. Stejná očekávání a požadavky proto klademe i na naše dodavatele. Především oblast IT služeb je klíčová pro podporu našich služeb v oblasti dopravy. Optimalizaci a návrh nového prostředí informačních systémů a infrastruktury jsme svěřili společnosti Altron, která nás přesvědčila o své profesionalitě a dlouholeté zkušenosti v oboru ICT. Realizace projektu naplnila naše očekávání a přinesla požadované úspory a efektivnější fungování našeho IT,“ uvádí Jiří Kvasnička, jednatel společnosti AAA radiotaxi.

Sestavte si služby na míru