Altron

POS Media Europe je mediální společnost, která je aktivní na evropském trhu více než 15 let a specializuje se na reklamu určenou v místě prodeje. Skupina je exkluzivním partnerem dvaceti nejúspěšnějších evropských retailových řetězců a v každé zemi spolupracuje s top 100 zadavateli reklamy. Skupinu POS Media Europe aktuálně tvoří společnosti POS Media v České Republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, na Ukrajině, v Německu a Rusku.

POS Media Europe je evropská mediální skupina, která patří mezi klíčové hráče ve vývoji a realizaci cílených reklamních řešení v místě prodeje. Díky rostoucímu zájmu klientů nabízíme možnost komunikace se zákazníky inovativní a efektivní formou. Díky stabilnímu zázemí a více než patnáctileté zkušenosti a znalosti na základě partnerství s největšími řetězci připravuje reklamní kampaně pro zákazníky napříč odvětvími šité přesně podle jejich potřeb. V České republice je reprezentována společností POS Media Czech Republic s.r.o., která se skládá z divizí - POS Media, POS Digital a od roku 2013 také POS Services. Společnost má  téměř 200 zaměstnanců.

Původní stav

IT celé skupiny bylo tvořeno decentralizovaně s využitím Microsoft Windows Small Business Serverů v každé zemi (pobočce), kde společnost působila. S ohledem na dlouhodobý rozvoj a expanzi zákazník potřeboval změnit chod svého IT prostředí tak, aby pružně reagovalo na aktuální potřeby a došlo k jeho sjednocení v rámci celé skupiny. Cílové řešení bylo založeno na požadavku konsolidace IT celé skupiny do jednoho celku, které by zajistilo centrální správu uživatelů, centralizované emailové a instant messaging služby, centralizované nastavování oprávnění a přístupu 
k dokumentům, distribuci dokumentů (souborů) v rámci celé skupiny a bezpečné centrálně řízené zálohování.

Altron řešení a služby

Společnost Altron dodala zákazníkovi ucelené řešení v podobě ICT outsourcingu jehož jádrem je cloudové prostředí s integrovanými službami Microsoft Office 365 a komunikační aplikací Lync (Skype for Business). IT služby provozované v cloudu jsou umístěny v bezpečném datovém centru Altron. Zde jsou redundantní řadiče domény na platformě Windows Server, které zajišťují adresářovou službu pro uživatele a jejich stanice. Významnou součástí řešení je také provoz databázového Microsoft SQL serveru, který slouží pro interní (například SAP a SharePoint) nebo externí merchandizingové aplikace. Pro efektivní spolupráci a komunikaci byl vytvořen centrální Intranet na platformě Windows SharePoint Services, který umožňuje efektivní výměnu dokumentů nejen v rámci společnosti, ale i s obchodními partnery. 

Spolehlivou dostupnost souborových dat ve všech lokalitách zajišťuje Distribuovaný Souborový Systém (DFS) na platformě Windows Server. Na každé pobočce je umístěn jeden fyzický server, sloužící jako replika centrálního distribuovaného souborového systému zajišťující akceleraci distribuce souborů po WAN. Server zároveň zajišťuje dostupnost adresářové služby, souborových dat a tiskových služeb i v případě výpadku korporátní sítě. Pro zabezpečení poboček a centrály bylo zvoleno řešení Fortinet FortiGate, které umožňuje bezpečné propojení sítí pomocí šifrované VPN do jednoho celku a umožňuje i filtrování uživatelského internetového obsahu. Pro poštovní řešení slouží Microsoft Office365, který je propojen do systémů centralizované správy uživatelů a SSO. Součástí řešení je také kompletní ochranu proti virům a spamu a zároveň zajištění kontinuity provozu služby e-mailu díky geoclusteru datových center. Cloudové prostředí společnosti Altron je založeno na platformě VMware vSphere, na výkonných enterprise serverech a úložištích, které zajišťují vysokou dostupnost a dobrou škálovatelnost celého řešení. Vše je zálohováno technologií Veeam Backup & Replication.

Přínosy a výhody

Migrací z předchozího decentralizovaného řešení na cloudovou službu provozovanou společností Altron získal zákazník celkové řešení své ICT infrastruktury s komplexní podporou, bez nutnosti investic do vlastního řešení a s jasnými náklady založenými na měsíční bázi. Konsolidace poštovního řešení do cloudu umožnila ve skupině používat pokročilé funkce pro spolupráci ve všech lokalitách a tím zrychlit a zjednodušit firemní komunikaci. Funkce pro spolupráci umožňují zaměstnancům skupiny POSmedia nepřetržitý a bezpečný přístup odkudkoliv a kdykoliv. Díky snadnému přístupu RPC/HTTPS není nutné pro emailové služby využívat VPN, podpora mobilních zařízení je samozřejmostí. Došlo také ke sjednocení dat ze všech lokalit do jednotného systému a tím zvýšení bezpečnosti dat prostřednictvím centralizovaných záloh do datového centra.

„Naše podnikání vyžaduje podporu rychlých, spolehlivých a bezpečných IT služeb. Pro naše zákazníky musíme dodávat služby v nejvyšší kvalitě a termínu, což je důležité zejména pro spolupráci s retailovými řetězci. Pro zajištění chodu firemního ICT celé naší skupiny jsme si vybrali společnost Altron, která splnila naše požadavky a představy o efektivně řízeném IT prostředí. Profesionální a dlouhodobá spolupráce stojí na základech spolehlivě fungujícího řešení, které se přizpůsobuje aktuálním potřebám naší firmy,“ říká Jiří Klíma, ředitel IT ve skupině POS Media.

Sestavte si služby na míru