Altron

Dodávka a zajištění servisu modulárních záložních zdrojů (UPS) pro datové centrum.

Společnost Škoda Auto poptala dodávku modulárních záložních zdrojů UPS a zajištění jejich servisu v optimálních podmínkách.

Optimální varianta řešení

  • Návrh záložních zdrojů s nízkými ztrátami a malým půdorysem, minimalizace nároků na klimatizační systém - prostorové možnosti byly hlavním limitujícím faktorem
  • Zpracování návrhu nové elektroinstalace a distribučních rozvaděčů nízkého napětí
  • Zajištění optimálních provozních podmínek pojmout komplexně, tzn. jako garanci provozního prostředí a technologického facility managementu

Přidaná hodnota řešení

  • Altron zabezpečil vhodné parametry provozního prostředí v místnosti instalace UPS a vyřešil smluvní záležitosti týkající se servisní činnosti již ve fázi návrhu řešení, vše v souladu s přísnými interními směrnicemi zadavatele
  • Na základě požadavků a interních standardů zadavatele Altron navrhl modulární škálovatelné řešení UPS s externí baterií na 30 minut zálohování
  • Altron zajišťuje facility management na bázi pravidelné týdenní kontroly
Sestavte si služby na míru