Altron

Výstavba nového datového centra v Praze Stodůlkách. Výkon až 180 kW IT s energetickou efektivitou PUE 1,4.

Společnost CGI IT Czech Republic s.r.o. (dříve Logica) je globální společností, která na českém trhu působí od roku 1993. Svým zákazníkům poskytuje širokou škálu služeb od konzultační činnosti a projektového řízení přes systémovou integraci až po bezpečnost. Zaměřuje se také na cloudové služby, virtualizaci a outsourcing. Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům zákazníků na kvalitu a dostupnost IT, padlo rozhodnutí vybudovat nové datové centrum.

Společnost Altron nabídla rychlé a funkčně propracované řešení výstavby celého datového centra v Praze, včetně zónového chlazení a náhradního bateriového i generátorového zdroje. Úpravou kancelářských prostor tak vznikl nový datový sál s unikátně řešeným náhradním napájením, které více než dvojnásobně překračuje povinnou dobu provozu a umožňuje velmi snadné prodloužení doby náhradního napájení prakticky na neomezenou dobu i při velmi nestandardních podmínkách. Veškerý provoz je monitorován 24/7 na dohledovém centru Altron. Celé datové centrum, bylo dle požadavku vybudováno během dvou měsíců, což ukázalo schopnost Altronu pružně reagovat na požadavky zákazníka.

O zákazníkovi

CGI je globální firma poskytující služby od roku 1976 celosvětově a na českém trhu od roku 1993, dříve pod názvem Logica. CGI proslula jako systémový integrátor, konzultant a zároveň poskytuje služby v oblasti outsoursingu, cloudových řešení a virtualizace. Velkou výhodou, které CGI nabízí svým klientům a která společnost odlišuje od konkurence, je unikátní schopnost spojit globální znalosti a zkušenosti a propojit je do jedinečného řešení odpovídajícímu lokálním podmínkám. CGI v České Republice, kde má pobočku v Praze a Ostravě, je zároveň centrem pro poskytování služeb pro region CEE. Společnost za rok 2014 vykázala obrat ve výši 1 153 milionů Kč, a to vše při necelých 500 zaměstnancích.

Výchozí stav

Expanze společnosti CGI na českém trhu a získání nových příležitostí v oblasti IT, si vyžádala i rozšíření prostor stávajících datových center. Vzhledem k naplnění kapacity stávajících datových center se v průběhu roku 2015 rozhodla společnost CGI vybudovat ve velice krátkém čase nové datové centrum a to přímo v sídle společnosti v Praze.

Společnost Altron se výběrovém řízení na výstavbu nové datového centra zúčastnila jako dlouhodobý partner CGI. Po celou dobu spolupráce od roku 1998 byl Altron pro společnost CGI nositelem řady nových moderních trendů v oblasti non-IT a zároveň zárukou, že tyto nové pohledy na svět IT je schopen přenést do praxe. 

Altron řešení a služby

Altron nabídl komplexní řešení realizace nového datového centra společnosti CGI na klíč. Plocha datového centra (white space) je - 110 m², výkonem IT 180 kW, počet datových stojanů 30 ks, výkonová hustota 6 kW na rack. Pro dosažení požadované dostupnosti při zachování co nejefektivnějšího provozu DC jsou instalovány modulární UPS zdroje společnosti ABB umožňující postupnou instalaci výkonových modulů v čase, v závislosti na požadavku výkonu IT. Pro odvod tepla z IT jsou v datovém centru instalovány vnitřní mezirackové jednotky EMERSON s přímým výparem. Využitá architektura teplých a studených uliček v kombinaci se zakrytovanou studenou uličkou je jednou z běžných podmínek pro dosažení co nejlepší hodnoty PUE (Power Usage Effectivity), které je pro datové centrum CGI  s hodnotou 1,4. Pro zásobování palivem náhradních zdrojů elektrické energie, bylo v rámci výstavby DC vybudováno samostatné uložiště paliva, díky němuž je datové centrum schopno autonomního provozu více než 30 hodin bez nutnosti doplňování paliva. 
V rámci datového centra jsou provozovány všechny bezpečnostní prvky fyzické i požární bezpečnosti. Datové centrum je tak trvale zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu systémem EZS a EKV, monitorováno kamerovým systémem CCTV, požární bezpečnost je zajištěna jednak napojení prostorů DC na objektovou ústřednu EPS a samozřejmě je vybaveno samostatným systémem zhášení SHZ.         
                                
V rámci datového centra jsou veškeré použité technologie systémů napájení, chlazení, fyzické a požární bezpečnosti trvale monitorovány systémem vzdáleného monitoringu 
z dohledového centra Altron a to v režimu 24/7.

Přínosy a výhody

V případě CGI a jeho požadavků stál Altron před několika výzvami. V rekordně krátkém čase postavit kompletní datové centrum v nestandardních podmínkách. Díky profesionálnímu přístupu a výborné spolupráci s CGI se však projekt podařilo úspěšně dokončit. 

Altron postavil standardní datové centrum v netypickém prostoru klasické moderní administrativní budovy. Datové centrum je vybaveno systémem zónového chlazení, je monitorováno 24/7 a má unikátně vyřešenou koncepci náhradního napájení, které standardně dvojnásobně převyšuje minimální požadovanou dobu provozu, ale navíc umožňuje za plného provozu náhradního napájení libovolně prodlužovat dobu, kdy bude v činnosti a tím zajistit kompletní činnost datového centra a všech jeho částí. 

„Pro naše zákazníky je prvořadá dostupnost poskytovaných služeb v každou denní či noční dobu. Původní datové centrum již nárokům zákazníků nevyhovovalo a bylo nutné rychle a operativně vyřešit modernizaci. Altron vyhověl všem našim požadavkům a v rekordně krátké době realizoval celé řešení včetně zónového chlazení a kombinaci záložního napájení. To nám umožňuje nepřetržitě poskytovat zákazníkům služby na té nejvyšší úrovni“, říká Jakub Jícha, Sector Director for Energy and Utility ze společnosti CGI.

Sestavte si služby na míru