Altron

Zajištění IT profesionálních služeb, konzultací a strategií při vytváření virtualizované infrastruktury.

Pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kooperativa) a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP) působí na českém trhu přes 20 let. Ve svém portfoliu mají veškeré standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké korporace. Obě společnosti jsou součástí rakouské skupiny Vienna Insurance Group (VIG), která má kolem padesáti společností v 25 zemích světa. Kromě Rakouska a České republiky působí VIG především v zemích střední a východní Evropy.

Pro zajištění bezproblémového provozu a spolehlivých služeb pro zákazníky kladou Kooperativa a ČPP důraz na bezpečné a funkční IT prostředí, které podporuje efektivní podnikání pojišťovny a které je nyní pro obě pojišťovny společné. Na IT prostředí jsou kladeny velké nároky i z důvodu ochrany dat zákazníků, se kterými pojišťovny pracují, kritických aplikací a systémů. Zákazník tak musí trvale sledovat aktuální trendy a optimalizovat své technologické i systémové prostředí. 

Zajištění profesionálních služeb a konzultací dodala pro Kooperativu a ČPP společnost Altron. Součástí řešení bylo především vytvoření nové a bezpečné virtualizované infrastruktury. Do té pak byly konsolidovány samotné systémy zákazníka. Zpracovaná strategie a konzultace také tvořily stěžejní podklad pro definici strategie rozvoje virtualizace a disaster recovery plánů.

O zákazníkovi

Kooperativa a ČPP si za více než 20 let působení na českém trhu vybudovaly pověst spolehlivých a důvěryhodných společností se širokou nabídkou služeb. Pojišťovny se opakovaně umísťují mezi nejlepšími firmami v ČR, v roce 2015 například Kooperativa obsadila třetí místo v žebříčku Českých 100 nejlepších. Společnosti poskytují veškeré běžné druhy pojištění napříč celým spektrem zákazníků – od občanů až po velké firmy. Při poskytování služeb se mohou opřít 
o zkušenosti a znalosti celé skupiny Vienna Insurance Group, které jsou součástí. Společnosti aktuálně obsluhují přes 3 miliony klientů s více než 5 miliony pojistných smluv a mají dohromady přes 5 000 zaměstnanců.

Výchozí stav

Původní stav IT infrastruktury zákazníka vykazoval nedostatky především v provozování heterogenních platforem s virtualizačními servery zapojenými do clusterů, ale také fungujících samostatně. Díky absenci centrálního managementu virtualizovaného prostředí a vůbec jednotné koncepce začínal tento stav působit potíže jak s využitelností kapacit a výkonu, tak s dostupností služeb, vzrůstajícími nároky na údržbu a nemožnosti přesně diagnostikovat původy závad. Změnu iniciovalo oddělení IT Operations zákazníka. Pro společnost Altron se jednalo o nový obchodní vztah, který byl v konečném důsledku vybudován na základě dlouholetých znalostí v oboru systémové integrace, komplexnímu návrhu řešení nové virtualizační platformy 
a na technických konzultacích k zajištění dlouhodobé údržby a budoucího rozvoje celého řešení.

Altron řešení a služby

Společnost Altron zajistila vytvoření nové, stabilní a výkonné infrastruktury na jednotné virtualizační platformě VMware. Na tuto nově vytvořenou infrastrukturu byly postupně konsolidovány vybrané interní systémy zákazníka. Samotné realizaci předcházela řada přípravných prací spojených s provedením odborných konzultací, analýz a místního šetření, které byly stěžejním podkladem pro definici strategie a vypracování cílového konceptu virtualizace a disaster recovery. Na základě takto připravené koncepce společnost Altron následně zajistila vybudování dvou nezávislých prostředí ve dvou různých lokalitách. Každé prostředí je ještě navíc z důvodu bezpečností fyzicky rozděleno na interní a „customer facing“ část. 
Existující úložiště byla částečně obměněna a poté konsolidována pod centrální storage controller rozprostřený přes obě lokality. Díky technologii EMC VPLEX metrocluster je tak zajištěna synchronní replikace dat mezi geograficky oddělenými lokalitami. Tento krok umožnil vybudování VMware Storage Metro clusteru, který taktéž rozprostírá přes obě lokality.  Pro potřeby zálohování této platformy je využita technologie EMC AVAMAR, která zálohuje nejen obsah virtuálních serverů, ale i celé virtuální servery jako takové. Tím je zajištěna rychlá obnova v případě havárie či pouhé nutnosti se vrátit v čase s celým systémem.

Přínosy a výhody

Virtualizace přináší zefektivnění správy, komplexní monitoring, snížení provozních nákladů a zvýšení dostupnosti služeb. Dalším benefitem je zjednodušená tvorba testovacích prostředí pro vývoj a testování nových verzí aplikací, která díky nasazení virtualizace s drobnou podporou orchestrace umožňuje rychlé vytvoření kopie produkčních serverů pouhým spuštěním jednoho skriptu. Vzhledem k použité koncepci Metro Clusteru má zákazník v současné chvíli pro své aplikace plně redundantní prostředí s vysokou dostupností. Toto prostředí navíc umožňuje bezvýpadkový přesun všech virtuálních serverů z jedné z lokality do druhé ať už z důvodu servisu technologií nebo při očekávaném nebezpečí jako je například hrozící povodeň. Další nespornou výhodou je velice rychlý start všech virtuálních serverů v záložní lokalitě současně s nulovou ztrátou dat. Díky jednotné virtualizační platformě je velkým benefitem související ucelenost širokého portfolia produktů VMware, které bude možné v budoucnu použít pro rozvojové projekty k zajištění dalšího stupně flexibility celého řešení (automatizace, orchestrace). V neposlední řadě však odpovědní pracovníci zákazníka získali během spolupráce potřebné know-how a společnost Altron se tak v současné chvíli zaměřuje především na podpůrné technické konzultace. Do budoucna je v plánu i servisní smlouva, která zajistí plnou podporu.

„Spolehlivý a bezpečný provoz našich technologií a IT systémů je jedním z klíčových prvků podnikání. Spolupráce se společností Altron nám dává přístup k nezbytným znalostem a zkušenostem IT prostředí, které tak díky tomu můžeme efektivně provozovat. Profesionální IT služby dodané na základě dlouhodobé spolupráce splňují naše očekávání a potřeby,“ uvádí Miloš Dyntar, manažer provozu a správy ICT ve společnosti Kooperativa.

Sestavte si služby na míru