Altron


ALTRON GROUP, a.s., Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ALTRON Business Solutions, a.s., IČ: 242 30 031, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18546 (dále jen ,,Společnost")

Představenstvo Společnosti vás zve na valnou hromadu, která se koná dne 30.5.2018, ve 14:00 hodin, v notářské kanceláři JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky, Praha 1, Politických vězňů 1511/5

Program valné hromady:

1. zahájení valné hromady

2. volba orgánů valné hromady

3. odvolání paní Daniely Fraňkové z funkce člena dozorčí rady

4. projednání změny stanov - snížení počtu členů představenstva ze tří ďenů na jednoho člena; snížení počtu členů dozorčí rady ze dvou členů na jednoho člena

5. přijetí úplného znění stanov Společnosti

6. závěr


Zdůvodnění:
Dne 31. 7. 2018 odstoupil Pavel Šebek z funkce člena představenstva Společnosti. Na jeho místo nebyl do dnešního dne zvolen nový člen představenstva. Dále dozorčí rada Společnosti dne 23.4.2018 rozhodla o odvolání pana Stanislava Stejskala z funkce člena představenstva Společnosti. V důsledku tohoto rozhodnutí dozorčí rady klesá skutečný počet členů představenstva na jednoho člena. V této souvislosti představenstvo navrhuje změnu stanov Společnosti snížením počtu členů představenstva ze tří členů na jednoho člena.
Za účelem zjednodušení fungování orgánů Společnosti představenstvo navrhuje změnu stanov Společnosti snížením počtu členů dozorčí rady ze dvou členů na jednoho člena. Současně s tímto rozhodnutím navrhuje představenstvo společnosti odvolat paní Danielu Fraňkovou z funkce člena dozorčí rady.
S ohledem na výše uvedené změny představenstvo Společnosti navrhuje přijetí úplného znění stanov odpovídajícího snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady.
Sestavte si služby na míru