Altron

Chcete-li se zbavit starostí s provozem vašeho Datového Centra, rádi přeneseme odpovědnost za jeho provozování na nás. Služba CFM (Critical Facility Management) garantuje maximální možnou dostupnost a efektivitu, trvalé snižování provozních nákladů a zajištění očekávané kvality provozu. Máme za sebou více než 25letou úspěšnou historii v oboru datových center v Česku, na Slovensku, v Evropě a na Středním východě. To nám umožnilo vytvořit unikátní metodiku služby CFM a její Centrum Excelence. Dnes umíme nabídnout zákazníkům škálovatelnou službu, vytvořenou přesně podle definovaných potřeb.

Specifikace služby

Služba CFM se skládá ze čtyř základních komponent:

Servisní centrum 24 × 365

 • evidence a správa všech incidentů (Ticketing)
 • řízení změn, správa požadavků a problémů
 • centrální bod pro komunikaci se zákazníky
 • centrální bod pro plánování a řízení kapacit
 • přístup přes portál, e-mail, mobilní aplikaci nebo telefon
 • nepřetržitý vzdálený dohled (monitoring)
 • Call centrum

Centrum excelence

 • provozní manažeři s dlouholetou zkušeností
 • servisní technici s certifikací na jednotlivé technologie
 • pravidelné provozní audity
 • plány činností – denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční
 • provozní a eskalační plány
 • provozní deníky, logy událostí
 • plány školení – interní, externí
 • bezpečnostní postupy

Zajištění a řízení základních činností 24 × 365

Provozní podpora, preventivní údržba a poruchový servis.

 • vzduchotechnika a chlazení
 • rozvody pro vzduchotechniku a chlazení
 • nepřetržité napájení elektrickou energií
 • ovládací prvky (MaR)
 • monitoring
 • fyzická a požární bezpečnost
 • ostatní technologické soubory

Řízení subdodavatelů

Klient zůstává zadavatelem smlouvy, my pracujeme jako agent pro klienta.

 • řízení třetích stran v rámci jejich dodávek servisu a údržby
 • pomoc při uzavírání smluv se subdodavateli
 • pomoc při výběrových řízeních pro výběr subdodavatelů
 • správa a řízení smluv o pojištění
 • správa a řízení smluv na dodávky energie
 • školení a certifikace subdodavatelů
CFM

Využití služby CFM

Službu je možné realizovat napříč všemi sektory podnikání.

Jedná se zejména o:

 • datová centra provozovaná pro vlastní potřebu
 • datová centra pro státní správu
 • datová centra pro speciální bezpečnostní účely (armáda apod.)
 • datová centra se službami pro třetí strany – kolokace, housing, hosting
 • telekomunikační uzly – MSC, BSC, peeringové centra
 • serverovny (server rooms)
 • jiné ucelené infrastruktury či technologické budov, vyznačující se geografickou uceleností, vysokým počtem zařízení či komplexitou

Klíčové vlastnosti

 • Na základě strategie zákazníka definujeme konkrétní cíle v oblasti provozu a zajistíme jejich plnění
 • Disponujeme týmem zkušených a certifikovaných profesionálů a vysokého jištění služby
 • Pomocí standardizovaných procesů a postupů a jednoznačně definované odpovědnosti zajišťujeme nejvyšší možnou dostupnost
 • Pomocí primárních dat, které v rámci služby Altron řízení shromažďuje automatizovanou metodou pomocí monitoringu či manažery, je Altron schopen data inteligentně analyzovat a následně navrhovat opatření vedoucí ke snížení provozních nákladů zákazníka
 • Služba je pro zajištění přehlednosti a vymahatelnosti podporována vlastními software nástroji
 • Součástí služby je pravidelný reporting provozních parametrů a souvisejících finančních údajů s vysoce přehlednou strukturou
 • Při zavádění služby CFM provedeme posouzení vašeho datového centra a navrhneme náměty na zlepšení efektivity provozu a zvýšení dostupnosti
 • Součástí služby může být certifikace provozu a školení provozního týmu klienta
Sestavte si služby na míru