Altron

Unikátní řešení umožňující centralizovaný a unifikovaný provisioning, management a automatizovanou správu veřejných, privátních i hybridních cloudů, virtuálních strojů a dalších zdrojů napříč jednotlivými virtualizačními platformami.  CMP nahrazuje nativní nástroje pro správu virtualizačních platforem a je tím pravým nástrojem v okamžiku, kdy organizace začínají provozovat více typů virtualizací nebo různá cloudová prostředí.

Pro koho je řešení vhodné:

  • telekomunikační a ICT poskytovatelé služeb
  • korporátní zákazníci s heterogenní IT infrastrukturou
  • mezinárodní společnosti, které potřebují interně přeúčtovat náklady na provoz centrálního IT

Infrastruktura

Altron CMP představuje unikátní řešení pro řízení fyzické i virtualizované infrastruktury, nezávislé na druhu virtualizační platfromy, použitém hypervizoru ani na samotných HW prvcích. Integrační rozhraní podporuje známé platformy předních světových výrobců softwaru (tj. proprietární hypervizory a příslušné licencované virtualizační platformy), open-source systémy a řídí propojenou fyzickou i virtualizovanou infrastrukturu. Od konkurenčních produktů se CMP odlišuje především svou flexibilitou, možností použití více virtualizačních platforem současně a přenositelností virtuálních strojů mezi jednotlivými platformami.

Portál

Samoobslužný zákaznický portál nabízí zákazníkům unifikovaný provisioning, management a automatizovanou správu virtuálních strojů v heterogenním prostředí několika virtualizačních platforem současně. Na základě interakce prostřednictvím GUI portálu získá zákazník možnost přiřazovat dostupné zdroje k jednotlivým virtuálním serverům, řídit životní cyklus virtualizovaných zdrojů, propojovat virtuální stroje v privátních sítích, využívat konektivitu do veřejné datové sítě a také spravovat doplňkové služby jako např. firewally nebo zálohování. Jedinečnost Altron CMP spočívá v odstínění uživatelů od jednotlivých virtualizačních platforem. Prostřednictvím webového prohlížeče MS Edge, Mozilla Firefox nebo Google Chrome získá uživatel možnost přímé interakce s virtualizačními platformami bez nutnosti užití proprietárních doplňků nebo odborné znalosti virtualizačních platforem a administrace cloudových služeb.


Monitoring

Kapacitní a výkonnostní plánování spolu s monitoringem stavu fyzické nebo virtuální infrastruktury představuje základní rozšiřující modul CMP. Optimalizace spotřeby zdrojů, monitoring vytížení virtuální infrastruktury spolu s orchestrací platforem VMware ESXi Server, KVM, Hyper-V Server představují unikátní řešení společnosti Altron. Díky CMP získá uživatel jednotný a centralizovaný přehled o své virtuální infrastruktuře.


Billing

Komponenta Billing je další z rozšiřujících modulů CMP. Poskytuje základní evidenci údajů o využití objednaných služeb jednotlivých hyperviziorů až na úroveň virtuálního stroje. Periodické shromažďování údajů, jejich transformace a unifikace do jednotného formátu umožňuje vyjádření využití služeb platformy v penězích dle platebního modelu uživatele.


Hybridní cloud

Altron CMP lze uplatnit také pro řízení hybridního cloudu. Propojením privátního cloudu jakým je například Altron Micro datové centrum s veřejným cloudem lze prostřednictvím CMP snadno spravovat veškeré zdroje bez ohledu na jejich umístění. Micro datové centrum umístěné v lokalitě zákazníka může sloužit pro provoz firemních aplikací, jejichž data nelze z různých důvodů bezpečně přesouvat do veřejného cloudu. Díky CMP lze snadno řídit celou infrastrukturu s možností alokovat požadovaný výkon nebo kapacitu dle aktuální potřeby mezi privátním a veřejným cloudem. Zákazník tak pro své aplikace získává vysokou úroveň zabezpečení spolu s dostatečným výkonem k pokrytí výkonových špiček.

Efektivní řízení Cloudu

Virtualizace a cloudové služby dnes pomáhají efektivně využívat firemní ICT zdroje. Díky rozmanitosti dostupných nástrojů se však často může stát, že provozovatelé IT využívají řadu technologií, které spolu přímo nekomunikují. Správa takové heterogenní infrastruktury je pak náročná na lidské i finanční zdroje. Altron vyvinul vlastní unikátní řešení Altron Cloud Management Platform, které je určeno právě pro řízení heterogenní infrastruktury bez ohledu na její velikost a počet provozovaných technologií. Integrační rozhraní podporuje všechny dnes známé platformy předních světových výrobců softwaru i open-source systémy a řídí propojenou fyzickou i virtualizovanou infrastrukturu. Řešení umožňuje konsolidovat, orchestrovat a řídit vše z jednoho místa a zajišťuje také propojení na další systémy jako jsou produktové katalogy, systémy pro správu uživatelů apod. Výhodou řešení společnosti Altron je také napojení na vlastní Altron Enterprise Billing, který zajistí správné vyúčtování provozovaných služeb podle skutečné spotřeby IT zdrojů.


Hybridní datové centrum na kliknutí myši

Řešení pro řízení cloudových platforem od Altronu lze také uplatnit pro řízení hybridního datového centra. Propojením Altron Micro datového centra do privátní sítě s velkým datovým centrem poskytovatele cloudových služeb lze prostřednictvím Altron Cloud Management platformy snadno ovládat veškeré zdroje bez ohledu na jejich umístění. Micro datové centrum umístěné v lokalitě zákazníka tak může sloužit pro provoz firemních aplikací, jejichž data jsou bezpečně ukládána do velkého datového centra. Nebo přesouvat požadovaný výkon podle aktuální potřeby. Spolu se službami kybernetické bezpečnosti a ochrany infrastruktury (VPN, firewally, sondy) lze snadno řídit celou infrastrukturu. Zákazník tak získává vysokou úroveň zabezpečení přenesenou ze strany velkého datového centra poskytovatele.

Klíčové vlastnosti

  • Vlastní softwarová platforma pro řízení cloudu
  • Zkušenosti s provozem tradičních i open-source cloudových platforem
  • Integrace s řešením Altron Enterprise Billing
  • Tým více než 40 vývojářů
  • Zkušenosti s orchestrací cloudových platforem napříč odvětvími
Sestavte si služby na míru