Altron

Data Center Infrastructure Management (DCIM) je komplexní nástroj pro správu a řízení infrastruktury datového centra, který omezuje provozní rizika a snižuje provozní náklady. Dokonalá a detailní znalost datového centra umožňuje efektivně řídit a plánovat využití všech prostředků. Implementujeme a provozujeme DCIM řešení různých výrobců a využíváme při tom naše dlouhodobé zkušenosti s navrhováním, výstavbou a provozem datových center po celém světě. DCIM řešení jsou podporovány vlastními týmy certifikovaných specialistů.

Moduly – klíčové vlastnosti

Řešení DCIM zahrnuje celou škálu modulů, které lze libovolně kombinovat pro vytvoření řešení přesně na míru, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Asset management modul

Základem DCIM je vždy modul pro kompletní evidenci IT a non-IT vybavení datového centra včetně veškerých atributů a informací. Evidence vybavení vždy vychází z dodávaného katalogu zařízení. Pro snadné a přehledné zobrazení evidence zařízení využívá systém stromovou strukturu. Modul nabízí funkcionalitu pro vytvoření vzájemných propojů jednotlivých zařízení ve vrstvě napájení i komunikace, čímž zjednodušuje jejich plánování a poskytuje podklady pro zjištění kořenových příčin problémů nebo jejich nedostupnosti. Modul Asset Management ve spolupráci s vizualizací a Drag-and-Drop funkcionalitou poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro snadnou práci s infrastrukturou.

Vizualizační moduly

Vizualizační komponenta DCIM řešení poskytuje grafické rozhraní pro vizualizaci dispozice budovy, datového sálu nebo samostatného rozváděče s technologií. Nabízí tak interaktivní platformu pro umisťování, přesouvání a plánování vybavení a propojů i pomocí Drag-and-Drop funkcionality. Současně slouží jako ucelený nástroj pro vizualizaci kapacitních pohledů nad datovým centrem a jednotlivými rozváděči technologií při použití 2D i 3D technologie zobrazení prostoru včetně výpočtu a vizualizace proudění CFD.

Change a Workflow management moduly

Moduly pro návrh, vytváření a správu procesů v datovém centru slouží pro zadávání a řízení změn a požadavků na jednotlivé technologie, které se dají přiřazovat jednotlivcům nebo celým skupinám uživatelů k řešení. V některých systémech je dostupný jednoduchý editor workflow k vytvoření schématu vlastního procesu. Zároveň je možné nastavení e-mailových notifikací a práv k úkonům z procesu pro jednotlivé uživatele. Součástí je i přehledový dashboard aktuálního stavu všech požadavků a statistika jejich odbavování. DCIM tak umožňuje řídit veškeré procesy nad datovým centrem jedním nástrojem a zároveň potlačuje pořizovací náklady na jiné ticketovací systémy, případně je možná integrace se stávajícím systémem, například BMC Remedy, HP service desk, CA Service Desk Manager atd.

Manažerské moduly

Součástí systémů DCIM jsou i moduly pro reporting a zobrazení aktuálního stavu datového centra nebo probíhajících změn a procesů. Slouží jak pro pravidelný reporting stavu provozu datového centra, tak i pro aktuální zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti. Pomocí grafické vizualizace rychle a efektivně zobrazuje data z databáze systému. V systémech je možné nakonfigurovat vlastní reporty a dashboardy dle potřeby za využití uživatelských editorů.

Inteligentní moduly

Systémy DCIM poskytují moduly pro rychlou a efektivní správu datových center, které autonomně dle zadaných kritérií navrhují a plánují změny v infrastruktuře, ať už se jedná o jednotlivá zařízení nebo implementace a migrace celých datových sálů. Systémy automaticky vyhodnocují stav zatížení a dostupnosti požadovaných atributů pro technologie v místě instalace a navrhují nejlepší řešení bez složitého ověřování skutečného stavu. Na základě historie využívání kapacit umí systém předpovídat budoucí zatížení a podle toho navrhovat a upravovat plánované změny.

Zákaznický přístup

Aplikace DCIM umožňují zřízení zákaznických přístupů do systému DCIM nejen pro uživatele služeb datových center, ale i pro dodavatele a další uživatele – přes zákaznický portál nebo omezením uživatelských práv pouze na spravovanou technologii. Výhody z toho plynoucí jsou patrné jak pro provozovatele, tak pro zákazníky datových center, kteří tak mají přístup ke všemu potřebnému ohledně vlastní hostované technologie.

Implementace a Integrace

Nabízíme analýzu projektu, dodávku a implementaci systému DCIM dle požadavků zákazníka, zároveň podporujeme vzájemnou integraci systémů DCIM a systému monitoringu AIMON, který je nezbytný pro zobrazování aktuálních dat z technologií v systému DCIM a slouží jako cenný zdroj dat pro následný reporting.

Aplikace

Central Bank of Oman

Klient využívá DCIM systém pro správu veškeré IT a non-IT infrastruktury datového centra. Dále pomocí DCIM analyzuje dopady a plánuje rozšiřování IT kapacit datového centra. Systému DCIM je využíván také pro správu procesů v rámci Facility Managementu datového centra, včetně řízení subdodávek specializovaných servisních činností.

CETIN

Klient využívá DCIM v kombinaci s integrovaným systémem monitoringu. Pomocí systému DCIM tak spravuje infrastrukturu datového centra včetně plánování změn a návazných činností Facility Managementu, ale také díky vazbě na systém monitoringu má ve vizualizaci datového centra přehled o aktuální energetické spotřebě jednotlivých zařízení a dalších provozních parametrech. Díky vazbě DCIM na reálná provozní data je také možné generovat zpřesněné výstupy a provádět what-if analýzy.

Klíčové vlastnosti

  • Zajišťuje snadný a rychlý přístup k inventáři pro všechny uživatele datového centra, včetně zákazníků
  • Pomáhá optimalizovat rozmístění technologií v rámci datového centra a podporuje rozhodování a o umístění technologií při řešení nových projektů a migrací, vždy s cílem snižovat provozní náklady a PUE
  • Podpora uživatelů technologií datového centra a omezení lidských chyb, snadná kořenová analýza problémů
  • Rychlé a jednoduché sledování klíčových parametrů datového centra včetně možnosti reportingu
  • Podporuje efektivní plánování provozu datového centra pro snižování provozních nákladů a rizik
  • Vhodně upozorňuje uživatele na nevhodné nebo nedostačující konfigurace IT a non-IT systémů v rámci datového centra
Sestavte si služby na míru