Altron

Nastavíme Vám politiky a pravidla používání mobilních zařízení, ať už firemních či soukromých u vašich zaměstnanců tak, abyste neohrozili produktivitu a navíc si zabezpečili citlivá data a informace v nich. Díky moderním technologiím a jejich implementaci v podnikovém prostředí budete mít dokonalý přehled o mobilních zařízeních, jejich obsahu (firemní data a aplikace) a budete moci spravovat tato zařízení na dálku.


Použití

Služba umožňuje správu chytrých telefonů a tabletů v organizaci a chrání tak data a informace obsažené v zařízeních na základě víceúrovňových politik a nezávisle na platformě i výrobci zařízení. Administrátor může zařízení na dálku konfigurovat, zabezpečit a servisovat. Můžete zařízení zašifrovat, uzamknout i odpojit od přístupu k firemním informacím.

Kromě zabezpečení dat a informací je možné spravovat i aplikace, které na mobilních zařízeních uživatelé používají v rámci firemních pravidel. Nastaví se tak další vrstva zabezpečení, která umožňuje BYOD (Bring Your Own Device), to znamená používání soukromých zařízení pro firemní účely. Zde je možné nastavit oblast pro firemní aplikace a data, která jsou spravována společností odděleně od privátních dat a aplikací vlastníka zařízení. Firemní jsou tak pod plnou kontrolou.

Sestavte si služby na míru