Altron

Vytváří nezbytnou funkční a provozní podporu všem ostatním technologickým a provozním systémům budovy.

Při návrhu bereme v úvahu nejen základní požadavky (účel, rozměry, nosnost), ale také na současné a budoucí technické a provozní nároky jako jsou požárně bezpečnostní aspekty, manipulace za provozu, změny technického řešení, životnost a náklady na údržbu.

Navrhujeme infrastrukturu standardně vyráběnou nebo řešení na míru pro lepší využití prostoru, integraci s technologiemi a optimalizaci pořizovacích nákladů.

Typické technologie fyzické infrastruktury:

 • technologické zdvojené podlahy
 • technologické podhledy
 • technologické stojany a skříně (rozvaděče a racky pro ICT, bateriové stojany apod.)
 • systémy pro oddělení chladícího vzduchu (např. systémy pro teplou a studenou uličku racků ICT)
 • ocelové podpůrné konstrukce (pro vnitřní a venkovní chladící jednotky, rozvaděče, potrubí, výfukové a VZT systémy)
 • zdvihací a manipulační technika
 • antivibrační a protihluková opatření

Klíčové vlastnosti

Navrženo dle potřeb zákazníka

 • Povedení odpovídá požadavkům a zvyklostem zákazníka
 • Respektuje všechny funkční a provozní požadavky dané instalovanou technologií

Cenově efektivní

 • Vybíráme řešení a výrobky s vysokou užitnou hodnotou za přijatelnou cenu
 • Doporučujeme na základě naší zkušenosti systémy na míru pro efektivní využití investic

Snadný provoz a údržba

 • Snadné rozšiřování a úpravy této infrastruktury za provozu
 • Poskytuje účinnou provozní podporu pro ostatní systémy a technologie

Provozně úsporné

 • Podílí se na provozních úsporách celku – např. vedení a oddělení chladícího vzduchu
 • Navrhujeme systémy s minimální provozní údržbou a s dlouhou záruční dobou
Sestavte si služby na míru