Altron

IoT datová platforma představuje ucelené a do budoucna rozšiřitelné řešení zajišťující provoz IoT zařízení a čidel v průmyslové prostředí. Provozem sítě IoT zařízení a čidel je zde myšleno zajištění provozních funkcí IoT platformy od napojení na komunikační sítě, až po rozhraní na aplikační vertikály:

 • správa (management) čidel (evidence, podpora servisních činností)
 • monitoring technického stavu zařízení
 • provisioning IoT zařízení a čidel do komunikační sítě
 • sběr dat z IoT zařízení a čidel
 • provozní datové úložiště, archiv dat
 • správa a zpracování dat (ETL, syntéza, analytika)
 • systém zabezpečení dat a přístupu k zařízením (autentizace, bezpečná komunikace, uživatelská oprávnění)
 • aplikační rozhraní pro externí aplikace
 • nástroje pro správu platformy (provozní a administrační portál)
 • správa uživatelů a zákazníků (s vazbou na CRM)
 • evidence pro systémový audit
 • podklady pro billing a sledování SLA (měření výkonů)
 • reporting
Sestavte si služby na míru