Altron

Dovede vaše IT infrastruktura reagovat na stále se měnící požadavky? Trávíte příliš mnoho času reagováním na požadavky a změny, aniž se věnujete svému předmětu podnikání? Naše služby vám pomohou vyřešit starosti s vaší IT infrastrukturou – jednoduše ji budeme spravovat a provozovat za vás. Díky naším zkušenostem vám snížíme náklady a zvýšíme efektivitu prostřednictvím technologických inovací a zaměřením se na kvalitu služby spojenou s využitím moderních technologických trendů. Konsolidujeme, standardizujeme, automatizujeme a virtualizujeme systémy s využitím vhodných cloudových služeb a zákaznických technologií, které vytvářejí a poskytují efektivní a flexibilní IT.


Mezi naše služby řízené infrastruktury patří

  • správa privátního cloudového prostředí
  • správa fyzických i virtuálních serverů a datových úložišť
  • správa a provoz síťového prostředí, fyzického i virtuálního
  • služby zálohování a Disaster Recovery
  • monitoring celé spravované IT infrastruktury
Sestavte si služby na míru