Altron

Jednotný vstupní bod pro obyvatele měst a obcí, případně pro jejich návštěvníky. Webový a mobilní informační portál integrující aplikační moduly pro jednotlivé městské agendy a prezentaci městských informací. Informační portál je vytvořen na platformě Micro DC a podepřen integrační platformou, která propojuje informace z dílčích městských informačních systémů.

Klíčové přínosy

Jeden bod kontaktu

  • Obyvatelé a návštěvníci města snadno najdou veškeré publikované informace a vyřídí potřebnou agendu na jednom místě, bez složitého vyhledávání v různých městských informačních systémech.

Modulární architektura

  • Portál je schopen postupně integrovat veškeré budoucí městské agendy a informační zdroje a udržet tak interakci s občany i při rychlém rozvoji služeb chytrého města.

Personalizovaný informační kanál

  • Portál zajistí informace o přístupu občanů k informacím, umožní vyhodnotit zájem návštěvníků o jednotlivé informace a služby a určí priority rozvoje informačních systémů dle zájmu veřejnosti. Jsou sledovány přístupy jak registrovaných uživatelů, tak přístupy anonymní na základě identifikace zařízení.
Sestavte si služby na míru