Altron

Mini DC – serverovna je specifická místnost nebo část budovy speciálně navržená pro umístění počítačových a komunikačních systémů a souvisejících komponent, která je typicky umístěna do běžného kancelářského objektu a využívá alespoň částečně jeho infrastrukturu, například napojení na elektrickou rozvodnou síť, hlavní rozvodnu a páteřní rozvody, náhradní zdroj, centrální zdroj chladu a perimetr. Samotný datový sál Mini DC se téměř neliší od běžných datových sálů, realizovaných v objektech datových center. Jednotlivé komponenty jsou navrženy tak, aby řešení jako celek bylo provozně spolehlivé a efektivní, za určitých podmínek i škálovatelné.

Mini DC je vhodným řešením pro:

 • menší a střední společnosti, které zpracovávají provozní a obchodní data
 • firmy, které poskytují svoje produkty a služby prostřednictvím vyspělé ICT infrastruktury
 • průmyslové a výrobní podniky pro zpracování dat nezbytných pro plánování a řízení výroby

Řešení ALTRON doporučuje při návrhu a realizaci Mini DC tyto základní kroky:

 • studie proveditelnosti
 • návrh vhodného řešení
 • výběr vhodných prostor
 • design
 • realizace
 • řízení projektu
 • relokační služby
 • uvedení do provozu
 • provoz serverovny
 • servis a údržba

Technologická infrastruktura MINI DC – serverovny zahrnuje:

 • systém napájení
 • systém chlazení
 • 19“ stojany
 • síťová infrastruktura
 • systémy EZS
 • systémy EPS
 • hasící zařízení

Klíčové vlastnosti

Navrženo dle potřeb zákazníka

 • Vhodně navržené Mini DC a jeho technologie umožňují optimalizovat investiční a provozní náklady a jejich poměr
 • Možnost zatřídění dle standardů TIER, TIA-942

Bezpečné z pohledu fyzické i požární bezpečnosti

 • Ochranná vícevrstvá stavební obálka Mini DC s vlastní kritickou infrastrukturou
 • Kontrola vstupu do objektu a monitorovaný pohyb osob na datovém sále

Rychle dostupné řešení

 • Nebuduje se nový objekt, využívá se část stávajícího objektu
 • Často nemusí být stavební povolení
 • Typizovaná řešení od světových výrobců a/nebo od Altronu
 • Rychlá a nenáročná projektová příprava

Efektivní řešení

 • Utilizace centrální infrastruktury objektu
 • Škálovatelnost – stojany, moduly UPS, jednotky pro distribuci chladu
 • Provozní nenáročnost
 • Lokální i vzdálený dohled
Sestavte si služby na míru