Altron

Altron vyvinul a implementuje pokročilé řešení monitoringu technologické infrastruktury od roku 1997. Řešení je vhodné pro malé serverovny i velká datová centra, technologické celky i sítě jednotlivých senzorů (IoT) a přináší okamžitý přehled o stavu technologií, bezpečnosti, senzorech prostředí a dalších podpůrných systémech. Umožňuje zpětné analýzy všech dat a událostí a interoperabilitu s dalšími systémy. Systém je vhodnou součástí řešení podpory kritické infrastruktury a servisních služeb.

Funkce & výhody

 • On-line sledování parametrů prostředí, technologií, bezpečnosti, infrastruktury a jejich vyhodnocení 
 • Proaktivní systém optimalizace provozu sledovaných systémů
 • Vysoká dostupnost infrastruktury a jádra systému
 • Otevřené prostředí pro libovolný rozsah a topologii řešení
 • Integrace s CMDB, DCIM, BMS a dalšími systémy

Monitoring prověřený zákazníky

AIMON je navržen jako nezávislý a ucelený systém monitorující parametry prostředí a kritickou infrastrukturu v datovém centru nebo libovolné technologie. ALTRONEM vyvinutý systém disponuje intuitivním uživatelským web rozhraním a možností předávání dat do systémů pro správu datových center i dalších aplikací. AIMON podporuje připojení libovolného množství a typů čidel a zařízení.


Klíčové vlastnosti

Vlastnosti systému AIMON

 • Real-time / near-time monitorovací systém 
 • Rychlá odezva, stabilita a integrované funkce řízení díky platformě PLC WAGO PFC200
 • Škálovatelnost a modularita jádra systému založeného na databázi Oracle
 • Jeden systém – obecné využití: podpora lokálního, vzdáleného a hybridního provozu, libovolný rozsah a topologie řešení
 • Automatizované notifikace a akce podle předdefinovaných vzorů
 • Identifikace opakovaných negativních trendů prostřednictvím sofistikované analýzy dat
 • Zjednodušené plánování & management díky analytickým funkcím nad dynamicky měřenými hodnotami, trendy (PUE, zatížení, kapacita zdrojů atd.)
 • Jednoduchá integrace s DCIM Moduly
 • Intuitivní obsluha a uživatelsky přívětivé prostředí 
 • Plně customisovaná implementace 
 • Propojení s IT a průmyslovými monitorovacími a řídicími systémy, otevřené API

Výhody pro zákazníky

 • Optimalizace provozních nákladů
 • Vyšší dostupnost kritické infrastruktury
 • Snížení nákladů na lidské zdroje
 • Soulad s procesy a certifikací (např. ITIL)
 • Personalizované ovládání celého systému
 • Možnost využití řešení AIMON formou služby
 • Otevřenost a bezpečnost řešení
 • Vysoká flexibilita řešení
 • Rozšiřování a upgrade systému za plného provozu
 • Podpora celého ekosystému datového centra od jednoho dodavatele
 • Lokální servis, podpora a vlastní dohledové centrum ALTRON - trvalý dohled funkcí systému a možnost převzetí vzdáleného dohledu monitorovaných technologií 24 hodin, 365 dní v roce
Sestavte si služby na míru