Altron

Stavíme firemní kulturu na spokojenosti našich zákazníků a zaměstnanců.

Kromě oficiálních aktivit, ať už vzdělávacích nebo pracovních, připravujeme každý rok přibližně v intervalu tří měsíců společenské nebo sportovní akce pro zaměstnance popřípadě i pro rodinné příslušníky. Do těchto aktivit zapojujeme také kolegy z poboček mimo Českou republiku.

Aby nám naše práce přinášela opravdové uspokojení, a abychom byli schopni vždy a za každých podmínek zvládnout všechna, i ta nejsložitější zadání od našich klientů, dodržujeme v Altronu následující interní pravidla:

PŘEMÝŠLÍME A CHOVÁME SE JAKO PODNIKATELÉ

Chytře a bez zkratek k úspěchu. Naše aktivity směřujeme k dobře promyšleným a perfektně připraveným projektům a pracovním činnostem. Nikdy neprovádíme žádné činnosti, které jsou ztrátové a nemají ani žádný jinak definovaný přínos. Kontinuálním měřením výkonu na všech úrovních naší organizační struktury a následnou analýzou získaných výsledků zajišťujeme spravedlivé hodnocení všech zaměstnanců. Pomáháme tak maximalizovat efektivitu naší práce. Slavíme každý úspěch. Neustále nasloucháme našim kolegům a snažíme se zpříjemnit jim pracovní prostředí a podmínky, zajímáme se o jejich osobní potřeby a dáváme jim dostatečný prostor pro případné řešení jejich osobních problémů.

JSME PROAKTIVNÍ

Pracovitost je základním stavebním kamenem. Pasivní zaměstnanci jsou velkou hrozbou pro podnikání a jejich dlouhodobé působení ve firmě může být velmi nebezpečné. Je velmi nežádoucí, abychom se stavěli do role pouhých plničů. Kromě samostatného a bezchybného plnění přidělených úkolů také každý z nás samostatně a iniciativně pomáhá rozvíjet a zlepšovat jiné pracovní procesy. Ochotně a dobrovolně pomáháme s řešením problémů týkajících se našeho podnikání.

INOVUJEME

Neustále na sobě pracujeme. Uvědomujeme si nezbytnou potřebu neustálého zdokonalování. Nejen v oblasti produktů a pracovních postupů, ale také v osobní rovině každého z nás. V neposlední řadě se snažíme zdokonalovat naší vzájemnou spolupráci, neustále hledáme nové osobnosti pro posílení našeho týmu. Pro své podnikání využíváme v největší možné míře (ale přesto s rozumem) moderní technologie a postupy tak, abychom v co nejkratším čase a s minimem prostředků a zdrojů vykazovali maximální výkon.

JSME JEDNOTNÍ

Jsme jeden tým. Máme velkou úctu k práci našich kolegů, a proto se snažíme dodržovat principy efektivní týmové práce, abychom nezpůsobovali zbytečné ztráty vzniklé kvůli osobním antipatiím či zaváháním nebo špatnou komunikací a koordinací. Důležité a rozsáhlé změny realizujeme vždy týmově. Hledáme společná řešení, která jsou výhodná pro každého z nás. Nikdy neděláme kompromisy.

HRAJEME FÉR

Nepodvádíme a za každých okolností hrajeme poctivou hru. Nikdy a v žádném případě neporušujeme při našem podnikání platné zákony a legislativu. Takový přístup striktně vyžadujeme také od všech našich obchodních partnerů.

UTVÁŘÍME FIREMNÍ IMAGE

Altron na první pohled. Dlouhodobě budujeme image spolehlivé a prosperující společnosti. To, jak nás vnímají lidé, naši klienti a partneři, jak o nás mluví, jak nás obdivují, jak nás hodnotí, považujeme za zásadní parametr vedoucí k úspěchu. Jsme aktivní i ve společenském životě. Pravidelně se účastníme na dobročinných akcích, podporujeme mládež.

Nakonfigurovat vaše potřeby