Altron

Datové centrum je specifický prostor (budova), který je speciálně navržen pro umístění počítačových systémů a souvisejících komponent a který slouží pro zajištění provozu aplikací a služeb, poskytovaných prostřednictvím ICT infrastruktury. Datové centrum, především jeho kritická provozní (technologická) infrastruktura, musí být spolehlivé, efektivní a škálovatelné, a musí zajišťovat maximální dostupnost a bezpečnost provozovaných systémů a aplikací.

Životní cyklus péče o datové centrum

Nabízíme komplexní péči – od návrhu přes realizaci až pro zajištění provozu, servisu a údržby datového centra.

Kompletní životní cyklus péče o datové centrum zahrnuje:

 • poradenství, strategie, audity
 • studie proveditelnosti, projektová dokumentace, oponentura projektu
 • výstavba, zastupování investora, projektové řízení, uvedení do provozu, zkušební provoz
 • provoz datového centra, servis a údržba
 • certifikace projektové dokumentace, objektu, provozního zajištění

Aplikace

Datová centra v různých formách je možné realizovat napříč všemi sektory podnikání:

 • datová centra provozované pro vlastní potřebu (korporátní)
 • datová centra pro státní správu
 • datová centra pro složky, zajišťující bezpečnost státu a kritickou infrastrukturu státu
 • datová centra se službami pro třetí strany – kolokace, housing, hosting, cloud
 • telekomunikační uzly – MSC, BSC, peeringová centra
 • Mobile DC – mobilní datová centra a serverovny v kontejnerovém provedení
 • Mini DC – serverovny (server rooms) pro SME
 • Micro DC – datové centrum ve stojanu / datovém rozvaděči (racku) pro SMB

Klíčové vlastnosti

Navrženo dle potřeb zákazníka

 • Topologie provozní (technologické) infrastruktury je navržena dle účelu použití – korporátní nebo hostingové / hausingové datové centrum
 • Možnost zatřídění dle standardů TIER, TIA-942
 • Minimalizace provozních nákladů
 • Vysoká dostupnost, elasticita a flexibilita

Extrémně bezpečné z pohledu fyzické i požární bezpečnosti

 • Ochranná vícevrstvá stavební obálka datových sálů a místností pro umístění provozní (technologické) infrastruktury
 • Stavebně zajištěné oddělení prostor provozní (technologické) a ICT infrastruktury
 • Neexistuje přímý vstup na datové sály
 • Kontrola vstupu do objektu a monitorovaný pohyb osob v objektu
 • Oddělené požární úseky, nezávislé samostatné datové sály

Vysoce účinné

 • Použití vysoce efektivních technologií
 • Nezávislost na jedné značce, lze použít nejlepší technologie různých výrobců

Postupné navyšování výkonu

 • Možnost škálovatelnosti po různě velkých celcích
 • Rozšiřování po modulech – od jednoho stojanu až po celý datový sál

Nepřetržitý dohled nad provozem – odkudkoliv

 • Možno dohlížet na provoz datového centra lokálně i vzdáleně
 • Nezávislý monitorovací systém prostředí a provozních parametrů jednotlivých technologií
 • Implementace technologií do DCIM, Asset Managementu, Facility Managementu
 • Energetický management, management konektivity, management kapacit

Profesionální a nepřetržité zajištění provozu

 • Service Desk a dohledové centrum 24 × 365
 • Outsourcing provozu, Facility Management
 • Reaktivní servis, preventivní údržba
 • Certifikovaný tým servisních inženýrů
Sestavte si služby na míru