Altron

Uvědomujeme si, že jako poskytovatel produktů, služeb a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií máme vliv na rozvoj a vzdělání moderní společnosti i kvalitu jejího života. To nás zavazuje chovat se zodpovědně a korektně vůči svým partnerům, veřejnému sektoru i občanům – a to jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti environmentální a sociální.

V ekonomické oblasti

 • máme nastaveny jasné etické standardy podnikání, vztahů s obchodními partnery i chování zaměstnanců – tyto zásady jsou zakotvené v etickém kodexu
 • dbáme na udržování profesionality zaměstnanců i procesů a pracovních podmínek, podporujících jejich spokojenost
 • dbáme na plnění firemních závazků vůči firemním klientům i veřejné správě
 • nabízíme a dodáváme produkty a služby s vysokou technickou a ekonomickou hodnotou pro zákazníky

V environmentální oblasti

 • vyvíjíme takové technologie DC, které minimalizují emise CO2, v našem případě především špičkovou technickou úrovní chlazení a napájení
 • vyvíjíme taková řešení ICT, která mají pro zákazníka ekologické i ekonomické výhody
 • máme samozřejmě ISO 14000

V sociální oblasti

 • upíráme svou pozornost na takové potřeby lidí v okolí naší společnosti, které umíme smysluplně uspokojit vzhledem k druhu a povaze naší činnosti, například:
  • rozvoj technicky orientovaných mladých lidí – konkrétně v DDM Praha soutěž ve středoškolské odborné činnosti (SOČ) a mezinárodní soutěž v programování robotických modelů (FLL)
  • pomoc při restartu lidí znevýhodňovaných na pracovním trhu – spolupráce s brněnským sociálním podnikem Bajkazyl
 • vytváříme příležitosti k naplnění vnitřních potřeb zaměstnanců v projektu firemního dobrovolnictví
 • pomáháme nemocným formou finančních darů a podpory činnosti jejich organizace – konkrétně Klubu nemocných cystickou fibrózou
Nakonfigurovat vaše potřeby