Altron

Řešení parkovacích systémů od společnosti Altron komplexně pokrývá veškeré procesy a komponenty moderních parkovacích systémů. Altron jako systémový integrátor nabízí zákazníkovi parkovací systém na míru dle jeho potřeb.

Komplexní stavebnicové parkovací řešení nabízí výjimečnou škálovatelnost a modularitu výsledného řešení. Parkovací řešení se přizpůsobuje vašim potřebám, nikoliv naopak. Vysokou spolehlivost, komfort užívání a nízké provozní náklady zajistí použité Best-in-Class komponenty, ať už vybavujete jedno parkoviště nebo celé město.

Řešení poskytuje na výběr z mnoha volitelných komponent: intruzivních i neintruzivních detektorů, prvků regulace vjezdu, platebních systémů, enforcementu a podpůrných informačních a navigačních systémů.

Základní funkční vlastnosti

 • detekce obsazenosti parkovacích míst
 • fyzické i virtuální parkovací automaty
 • regulace vjezdu
 • informační, rezervační a naváděcí systémy
 • zajištění enforcementu
 • nástroje pro správu: Asset Management, Billing, Reporting, Monitoring

Nejste v tom sami

Zkušení konzultanti a technici společnosti Altron vám pomohou v každé fázi realizace projektu a zajistí jeho úspěšné dokončení:

 • analýza potřeb, vypracování studie proveditelnosti
 • projekční činnosti
 • inženýring
 • komplexní zajištění dodávky
 • servisní činnosti
 • zajištění provozu

Řešení inteligentní parkovací platformy

 • Inteligentní parkovací systém od Altronu je navržen ve vícevrstvé modulární architektuře s oddělenými vrstvami dat, aplikační logiky, webových služeb a uživatelského rozhraní.
 • Jádro systému je vytvořeno na platformě Altron Smart City, která v součinnosti s odpovídající HW platformou Smart Rack zajišťuje požadovanou dostupnost dat.
 • Součástí systému je platební (multichannel) brána, která umožňuje připojení různých platebních systémů (modelů) do parkovacího systému a zajišťuje vazbu na poskytovatele kartových (bankovních a dalších) služeb.
 • Na systém je možno připojit externí systémy nebo další moduly zajišťující správní řízení a propojení se spisovou službou apod.

BORDO

BORDO je modulární systém pro zajištění Bezpečnosti a ORganizace DOpravy, který umožňuje porovnávat definovaná pravidla, směřující k zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy na dotčeném území, se skutečností. Umožňuje propojení procesního modelu daných pravidel, například parkování ve vyznačených zónách, s moderními telemetrickými a monitorovacími systémy, včetně systémů na bázi IoT, a to jak pro monitoring, tak i pro vynucování dodržování definovaných pravidel.

Sestavte si služby na míru