Altron

Systém na bázi neuronové sítě pro detekci a predikci poruch sledovaných zařízení. Systém vyhodnocuje projevy zařízení (zvukové, vibrace, teploty, tlaky, pnutí a podobně) a vyhodnocuje je pomocí neuronové sítě podobným způsobem, jakým je vyhodnotí zkušená obsluha zařízení. Systém je schopen detekovat závady zařízení i s předstihem několika měsíců a předcházet tak neřízeným odstávkám systému. Díky včasné opravě dochází nejen k úsporám nákladů na samotné opravy a na neplánované odstávky, ale chrání se tak i zdraví osob obsluhujících nebo užívajících zařízení.

Sestavte si služby na míru