Altron

Datová centra se stala zásadní infrastrukturou pro rozvoj podnikání a zároveň cenným nástrojem pro podporu konkurenceschopnosti a efektivity provozu. Neustále rostoucí poptávka po informacích, po aplikacích založených na Big Data, po Cloud Computingu a internetu věcí (IoT), má však za následek, že se tradiční datová centra stávají pro uspokojování dynamiky tohoto bouřlivého rozvoje příliš velkými, těžko řiditelnými a málo flexibilními. Potřeba rozšiřovat nebo zmenšovat datová centra je z pohledu stavebního řešení klasických datových center úkol velmi náročný a to jak na čas, tak i na náklady. Firmy, které mají potřebu vysoké flexibility a škálovatelnosti, čelí v oblasti rozvoje datových center novým výzvám, které se jen těžko uspokojují konvenčními metodami výstavby velkých datových center. Modulární datová centra na bázi kontejnerových nebo prefabrikovaných modulů se proto stávají stále populárnějšími. Díky flexibilitě a dobré plánovatelnosti tohoto typu řešení se modulární datová centra využívají ve velkých telekomunikačních a internetových společnostech, stejně jako ve velkých a středních podnicích.

Aplikace

Jsou vhodná pro mobilní aplikace, státní správu, průmysl, důlní činnost, výstavbu dopravních koridorů, čerpací stanice, vojenské základny a pro všechny zákazníky s nestandardními nebo specifickými požadavky, jako jsou například:

 • chci možnost postupného rozšiřování, škálovatelné řešení, mít možnost pružně změnit velikost datového střediska podle aktuálních požadavků
 • chci minimalizovat rizika díky standardně navrženému a plně řízenému systému dohledu
 • potřebuji rychlé nasazení – chci koupit předpřipravený produkt, nechci stavět
 • chci mít rychlejší výnosy díky rychlému nasazení a zprovoznění kdekoli na světě
 • potřebuji robustní provedení do odlehlých míst, pro drsné podmínky s vysokou bezpečností
 • chci nadstandardní zajištění fyzické bezpečnosti kritických dat

Základní stavební bloky

Napájení

Napájecí jednotka je zdrojem energie a hlavní přípojné místo. Jedná se o prefabrikovaný kontejner, který lze používat uvnitř i vně budovy a který je navržen tak, aby odolával extrémním povětrnostním podmínkám i podmínkám prostředí. Prefabrikovaný napájecí modul plně integruje a zahrnuje trafostanici, silové rozvaděče, UPS, silové rozvody, systém MaR, přístupový systém a hasící systém. Samozřejmou součástí je systém monitoringu a snadná integrace do DCIM.

Chlazení

Chladící jednotka je zdrojem chladu pro instalované technologie. Řešení chlazení v jednotce je optimalizované pro navržený výkon a efektivní využití prostoru prefabrikovaného datového centra. Vlastní konfigurace zahrnuje systémy DX, systémy s chladicí vodou, s nepřímým vzduchovým freecoolingem, se zálohou CW nebo DX. Prefabrikované vodou chlazené moduly pak obsahují kompletní potrubní systémy, čerpadla a systémy MaR. Samozřejmostí je zabezpečení modulu přístupovým systémem, případně hasícím zařízením. Součástí je systém monitoringu a snadná integrace do DCIM.

ICT modul

ICT modul nabízí prostor pro umístění ICT technologií v předinstalovaných 19“ stojanech. Tento modul poskytuje kompletní fyzickou infrastrukturu datového sálu, sestavenou a otestovanou v konfiguraci jednoho nebo více modulů, který jako celek poskytuje plně funkční datové středisko. Stojany umožňují snadné uložení nebo vyjmutí ICT technologie. Každý modul je samostatný systém, který zajišťuje fyzickou bezpečnost, redundantní napájení a chlazení a který je možné na dálku monitorovat a řídit prostřednictvím softwaru DCIM.

Klíčové vlastnosti

Flexibilita a škálovatelnost

 • Vysoká flexibilita při návrhu prostor datového centra v závislosti na požadavcích klienta
 • Vysoce flexibilní nárůst nebo snížení výkonu dle požadavku zákazníka
 • Lze stavět v menších, granulárnějších fázích
 • Minimalizace CapEx

Vysoká variabilita

 • Různé varianty modulů pro různé obchodní požadavky
 • Konfigurovatelnost řešení

Rychlé nasazení, instalace

 • Zkrácení plánovacího cyklu výstavby a snížení složitosti
 • Jednodušší proces výstavby
 • Dodávka v délce 12 až 20 týdnů nebo méně
 • Blok testován a vyzkoušen ve výrobním závodě, minimální podpora na lokalitě
 • Standardizované rozměry ISO kontejnerů
 • Jednoduchá přeprava včetně mezinárodní a námořní
 • Rychlé a jednoduché rozmístění na zpevněném povrchu

Předvídatelný výkon a provedení

 • Předem známé navržené řešení
 • Stavebnicové řešení pro většinu aplikací
 • Robustní provedení pro drsné podmínky s vysokou bezpečností
 • Hustota, dostupnost a efektivita, kterou jste očekávali
 • Náklady, které jste čekali
 • Projekt je jednodušší s menším počtem změn
Sestavte si služby na míru