Menu

Provoz v Altronu probíhá bez výrazných omezení dále

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi v prvé řadě popřát Vám pevné zdraví a hodně trpělivosti v tomto náročném období, které, pevně věřím, společně zvládneme. V posledních dnech se nás všech velmi intenzivně dotýkají vládní nařízení týkající se omezení šíření pandemie COVID-19.

Chtěl bych Vás osobně ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom předešli omezení činnosti, nejen našich pracovníků, ale i našich subdodavatelů a dodávek. Nicméně prvořadým cílem je zajistit ochranu zdraví našich zaměstnanců a preventivními opatřeními chránit také prostředí, ve kterém vykonáváme naše služby či servisní zásahy ve Vašich prostorách.

Po vyhlášení nouzového stavu v celé ČR jsme zavedli tato opatření:

  • Zavedení home office u pracovníků, u nichž je možné vykonávat práci vzdálenou formou
  • Minimalizování osobních schůzek a kontaktu mezi lidmi na pracovištích
  • Využívání online nástrojů na porady či při jednání s externími partnery
  • Minimalizování přesunu osob hromadnou dopravou či pobyt na místech se zvýšenou koncentrací osob
  • Striktní dodržování pravidel vládních nařízení
  • Používání roušek, rukavic a zvýšený důraz na hygienu obecně
  • Vytvoření krizových plánů pro zákazníky, u nichž zajišťujeme 24/7 provoz našimi pracovníky
  • Pravidelně vyhodnocujeme vývoj situace a připravujeme se na možné scénáře tak, abychom zajistili v max. možné míře dostupnost našich služeb dle smluvních dohod či zvyku Vás, našich klientů.

Všechna uvedená opatření mají za cíl zachovat kvalitu naší práce a výstupů, na které jste od nás zvyklí. Pokračujeme se standardní pracovní dobou, nasazením a alokací zdrojů dle dohodnutých harmonogramů a plánů. Prosím o pochopení, že se v aktuální situaci nemůžeme setkávat osobně v takové míře, jako dosud. Je to pro všechny riziko, které nechceme podstupovat. Jakmile se situace vrátí zpět do normálu, budeme vás obratem informovat.

V případě, že budete mít potřebu s námi připravit se společně na možné situace či projednat změnu priorit, neváhejte se na nás obrátit, budeme hledat společná řešení.

Ještě jednou Vám přejeme pevné zdraví a hodně sil v příštích týdnech.

S pozdravem

Ing. Martin Souček
CEO, ředitel společnosti
ALTRON, a.s.