Altron

Vývojové práce v oblastech automatizace a řízení IT a non-IT technologií datových center.

Projekty účinné spolupráce


Automatizace virtualizačních platforem

Projekt je zaměřen na vývojové práce v oblasti automatizovaného systému pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Vyvinutý systém bude schopen automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace - I. výzva.

https://www.maestroj.cz/projekty/technologicky-park-jihlava/

Servisní portál Altron

Vývoj informačního portálu poskytujícícho komplexní informační podporu pro řízení služeb zákazníků, vč. propojení na dohledové systémy datových center.

Optimalizace provozu datových center nové generace – AIM NG

Vývoj SW řešení pro správu moderních datacenter zaměřeného na zvýšení efektivity správy datacentra z pohledu TCO, predikci incidentů, minimalizaci doby trvání výpadku služeb, spolu s podporou strategického plánování rozvoje datacentra.

Komplexní inovace pro řízení datových center nové generace 

Nový náhled na řízení datacentra - celostní pohled na IT i non-IT technologie, vč. implementace automatických řídících mechanismů, redefinice současných procesů návrhu a provozu datacentra za využití výsledků VaV.

Sestavte si služby na míru