Altron

Vývojové práce v oblastech automatizace a řízení IT a non-IT technologií datových center.

Projekty účinné spolupráce

Automatizace virtualizačních platforem

Projekt je zaměřen na vývojové práce v oblasti automatizovaného systému pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Vyvinutý systém bude schopen automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace - I. výzva.

https://www.maestroj.cz/projekty/technologicky-park-jihlava/

SERVISNÍ PORTÁL ALTRON

je spolufinancován Evropskou unií.

Vývoj informačního portálu poskytujícícho komplexní informační podporu pro řízení služeb zákazníků, vč. propojení na dohledové systémy datových center.

OPTIMALIZACE PROVOZU DATOVÝCH CENTER NOVÉ GENERACE - AIM NG

je spolufinancován Evropskou unií.

Vývoj SW řešení pro správu moderních datacenter zaměřeného na zvýšení efektivity správy datacentra z pohledu TCO, predikci incidentů, minimalizaci doby trvání výpadku služeb, spolu s podporou strategického plánování rozvoje datacentra.

KOMPLEXNÍ INOVACE PRO ŘÍZENÍ DATACENTER ALTRON NOVÉ GENERACE

je spolufinancován Evropskou unií.

Nový náhled na řízení datacentra - celostní pohled na IT i non-IT technologie, vč. implementace automatických řídících mechanismů, redefinice současných procesů návrhu a provozu datacentra za využití výsledků VaV.

Nakonfigurovat vaše potřeby