Altron

Přehled služeb

Preventivní údržba

Dosažení vysoké spolehlivosti a omezení rizika výpadku kritických technologií na minimum je dosaženo správně navrženou a následně vykonávanou strategií údržby. Naše proaktivní plány preventivní údržby technologií jsou vytvořeny na základě potřeb zákazníka ve spojení s našimi dlouhodobými zkušenostmi. Bylo prokázáno, že například u zdrojů UPS je průměrná doba mezi poruchami (MTBF) u zařízení, na kterých je prováděna preventivní údržba dvakrát ročně, více než 20× lepší než u zařízení bez prováděné preventivní údržby. Při realizaci preventivní údržby dochází k identifikaci a řešení případných problémů dříve, než mohou způsobit skutečné škody. Výsledkem preventivní údržby je minimalizace provozních rizik za současné optimalizace provozu, tedy zajištění maximálního užitku při zachování optimálních provozních nákladů.

Poruchový servis

Bohužel i při správně vykonávané preventivní údržbě se mohou na technologických zařízeních objevit neočekávané poruchy. Poruchové stavy jsou často způsobeny vnějšími vlivy, které mnohdy nedokáže provozovatel zařízení ovlivnit. Je jedno, zda se jedná o lidský faktor nebo vliv počasí, případně o selhání samotného zařízení, vždy je základním požadavkem co nejrychlejší a bezpečné obnovení provozu. Čím delší jsou prostoje, tím větší vznikají škody. Pro tyto případy nabízíme reaktivní servisní služby. Společně se zákazníkem identifikujeme význam zařízení na základě ohodnocení rizik, respektive dopadů nefunkčnosti zařízení. V návaznosti na toto hodnocení aplikujeme odpovídající reaktivní servisní služby pro to, aby zákazník dosáhl požadovanou míru servisního zajištění. Reaktivní služby spočívají v zajištění garantované doby pro převzetí požadavku od zákazníka, telefonické asistence, garantovaného zahájení opravy a garantovaného termínu pro ukončení opravy nebo případné zajištění náhradního řešení, zajišťující bezpečný provoz. Pro dosažení maximální přidané hodnoty při realizaci služeb poruchového servisu je optimální kombinace se službou vzdáleného dohledu (monitoringu).

Servisní plány

Zákazníci, kteří si uvědomují důležitost technologické infrastruktury ve vztahu ke svému předmětu podnikání, volí pro péči o svá zařízení jeden z našich servisních programů. Servisní programy představují komplexní soubor služeb servisní péče o technologická zařízení, který vychází ze správně navržené a vykonávané strategie údržby v kombinaci s poruchovým servisem, navrženým na základě hodnocení rizik, který garantuje dostupnost a dobu odezvy. Součástí servisních programů je vzdálený dohled (monitoring). Jednotlivé servisní programy jsou členěny dle kvality a typu do logických celků. Využitím servisního programu šetří zákazník své zdroje a optimalizuje náklady na údržbu. Zároveň zvyšuje efektivitu provozu zařízení, což má za následek nižší náklady na provoz a zároveň zvýšení dostupnosti infrastruktury. Výsledkem služby je nákladově optimalizovaný, bezproblémový a bezstarostný chod technologií s vysokou efektivitou.

Školení provozního personálu

Služba pomáhá provozovatelům technologií zvýšit kvalifikaci provozního personálu a zajistit tak nejvyšší možnou dostupnost provozovaných technologií a současně zlepšit efektivitu a bezpečnost provozu. Služba spočívá v poskytnutí kombinovaného teoretického a praktického školení na téma provozu technologické infrastruktury nebo provozu jednotlivých technologických souborů a/nebo zařízení, případně na další činnosti spojené s provozem infrastruktury. Školiteli jsou interní a externí odborníci, kteří disponují příslušnými certifikacemi na provoz celku nebo jednotlivých technologií. Službu nabízíme ve formě předdefinovaných okruhů témat a konkrétních technologií, případně jako individuální školení dle konkrétních požadavků klienta, vždy s možností provedení školení přímo na konkrétní lokalitě zákazníka.

Služba nenabízí pouze programy pro provozní pracovníky zaměřené na jednotlivé technologické celky, ale také programy pro manažery a správce technologických lokalit, které mají za cíl zvýšit dostupnost, optimalizovat provozní náklady a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Školitelé jsou následně k dispozici pro další telefonickou či písemnou konzultaci a jsou k dispozici pro další případné dotazy související s předmětem školení. Cílem služby Školení a vzdělávání je rychlá a měřitelná návratnost investice zakoupených školících a tréninkových programů.

Správa kritické infrastruktury

Služba CFM spočívá v přenesení odpovědnosti za provozování vašeho datového centra na nás. Služba se skládá ze čtyř základních komponent: servisní centrum 24 × 365; centrum excelence; zajištění a řízení základních činností 24 × 365; a řízení subdodavatelů.

Sestavte si služby na míru