Altron

Datová síť je součástí každé moderní budovy. U budov s kritickou technologií je vždy klíčovou součástí technologického vybavení, a proto je nezbytné sítě navrhovat současně s provozními technologiemi a eliminovat tak riziko vzniku funkčních, provozních a prostorových kolizí.

Řešení síťové infrastruktury zahrnuje základní návrh topologie systému, vyčlenění prostor pro jednotlivé systémy síťové infrastruktury, dimenzování, umístění a koordinace tras a přesné umístění koncových zásuvek, racků a stojanů. Při umisťování bereme vždy v úvahu nejenom fyzické rozměry a jejich potenciální kolize s ostatními technologiemi, ale také pravidla pro umisťování této specifické technologie z hlediska interferencí, omezení možnosti poškození za provozu, požadované dostupnosti a servisovatelnosti za provozu a požadavky na specifické zemnění těchto komponent.

U datových center, kde síťová infrastruktura tvoří kritickou součást technologií, obvykle integrujeme 3 druhy datových sítí:

 • produkční datovou síť – určená pro samotné produkční ICT, které je na ní kriticky závislé
 • technologické datová síť – určená pro kritické systémy provozních technologií jako jsou BMS, monitoring, bezpečnostní systémy včetně kamerových systémů
 • běžná kancelářská datová síť – pro ostatní nekritické provozní systémy

V rámci tohoto řešení také připravujeme základní podporu pro aktivní síťové prvky jako jsou redundantní napájení, odvod tepla a fyzickou a požární ochranu.

Našim zákazníkům doporučuje implementaci speciálního SW pro management síťové infrastruktury, který je možno integrovat do ostatních management systémů, zejména DCIM.

Typické technologie síťové infrastruktury:

 • optické kabely svařované a předkonektorované
 • metalické kabely svařované a předkonektorované
 • Patch panely optické a metalické
 • Patch kordy optické a metalické
 • panely ODM a ODF
 • systémy pro trasování optických kabelů
 • systémy pro trasování metalických kabelů
 • systémy pro management síťové infrastruktury

Klíčové vlastnosti

Navrženo dle potřeb zákazníka

 • Povedení odpovídá požadavkům a zvyklostem zákazníka
 • Respektuje všechny funkční a provozní požadavky dané instalovanou technologií

Cenově efektivní

 • Vybíráme řešení a výrobky s vysokou užitnou hodnotou za přijatelnou cenu
 • Doporučujeme na základě naší zkušenosti systémy na míru pro efektivní využití investic

Snadný provoz a údržba

 • Snadné rozšiřování a úpravy této infrastruktury za provozu
 • Poskytuje účinnou provozní podporu pro ostatní systémy a technologie

Provozně úsporné

 • Podílí se na provozních úsporách celku – např. vedení a oddělení chladícího vzduchu
 • Navrhujeme systémy s minimální provozní údržbou a s dlouhou záruční dobou
Sestavte si služby na míru