Menu

Cookies

Zásady cookie

Tieto zásady podrobne opisujú cookies, ktoré používame na našej webovej stránke www.altron.net. Vysvetľujú, ako tieto cookies prijať, upraviť alebo odmietnuť. Tieto zásady sa týkajú našej webovej stránky www.altron.net. Pre ďalšie podmienky webových stránok sa, prosím, pozrite na naše Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov tu.

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malá dátová zložka, ktorá je umiestnená vo vašom počítači alebo inom zariadení a povoľuje webovej stránke rozpoznať vás ako používateľa, keď sa na danú stránku vrátite z rovnakého počítača a cez rovnaký webový prehliadač, a to počas doby trvania vašej návštevy (použitie „súbor cookie relácie”), alebo na opakovanú návštevu („trvalý súbor cookie”). Iné podobné zložky pracujú rovnako a my používame pojem „cookie” v týchto zásadách ako slovo označujúce všetky zložky, ktoré zbierajú informácie touto cestou.

Súbory cookie sú bežnou technológiou pre zapamätanie si určitej informácie o návštevníkovi webovej stránky. Prevažná väčšina webových stránok v súčasnosti cookie súbory využíva. Bežne sú tiež využívané v širokom spektre úloh. My využívame súbory cookie na nasledujúce účely:

 • Nevyhnutne nutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú vyžadované pre fungovanie našej webovej stránky. Zahŕňajú napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečenej oblasti našej webovej stránky alebo použiť online platobné služby.
 • Analytické súbory cookie. Tieto súbory nám umožňujú rozpoznať a spočítať návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po našej webovej stránke pri jej používaní. Tento údaj nám pomáha zlepšovať fungovanie našej webovej stránky – napríklad tým, že zaistíme, aby užívatelia ľahko našli, čo hľadajú.
 • Funkčné súbory cookie. Tieto súbory sú používané na to, aby sme vás rozpoznali, keď sa na našu stránku vraciate a tiež na to, aby sme mohli vkladať služby tretích strán. Umožňujú, aby sme vám prispôsobili náš obsah, pozdravili vás vaším menom a pamätali si vaše preferencie (napr. vašu voľbu jazyka alebo regiónu). Zároveň tak môžeme integrovať do našej webovej stránky užitočné služby poskytované tretími stranami, napr. mapy a funkcie sociálnych médií.
 • Reklamné súbory cookie. Tieto súbory cookie zaznamenávajú vašu návštevu na našich webových stránkach, a tiež stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie použijeme na tvorbu reklamy cielenej na vaše záujmy. Za rovnakým účelom ich môžeme zdieľať s tretími stranami.

Funkčné súbory cookies, analytické súbory cookies pre meranie návštevnosti našej webovej stránky a súbory cookies na prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.

Tieto zásady cookie súborov vás informujú o špecifických cookie súboroch na tejto webovej stránke.

Ako ovládať a vymazať súbory cookie

Keď ste otvorili našu webovú stránku, bola vám ponúknutá správa, ktorá vás upozornila na používanie cookie súborov. Museli sme použiť súbor cookie, aby sme vám toto oznámenie mohli prezentovať (detaily tohto cookie súboru môžete nájsť nižšie v tabuľke, a to pod „Cookie transparentom”).

Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky, váš prehliadač pre správne fungovanie našej stránky použije viacero súborov cookie a ďalších sledovacích technológií tak, ako je popísané v „Zásadách cookie”, a to za účelom zlepšenia našej webovej stránky a vášho prehliadania, a tiež, aby sme vám mohli vytvoriť presne na mieru reklamy a obsah, ktorý vidíte. Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky, súhlasíte s používaním týchto súborov cookie a sledovacích technológií.

Vezmite, prosím, na vedomie, že obmedzenie cookie súborov môže znamenať, že nebudete môcť kompletne využívať všetky funkcie a služby dostupné na tejto webovej stránke.

Súbory cookie, ktoré používame na našej webovej stránke

Nižšie nájdete zoznam súborov cookie, ktoré používame na tejto webovej stránke spoločne s detailmi o tom, na čo sa každý súbor používa (toto zahŕňa súbory cookie tretej strany).

Ako modifikovať súbory cookie

Môžete zmeniť či odmietnuť súbory cookie, ktoré používame na tejto stránke alebo v nastavení vášho prehliadača.

Práva dotknutých osôb

Upozorňujeme týmto na vaše práva dotknutej osoby a v súlade s čl. 12 GDPR vás ako prevádzkovateľ informujeme o tom, že na žiadosť dotknutej osoby má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje
 • plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov
 • ak nie sú získané od dotknutých osôb, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa:

 • prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 • právo na vymazanie, právo byť zabudnutý podľa čl. 17 GDPR
 • právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajov, ktorý zistí, alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať správcu o vysvetlenie
 • požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov
 • ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca okamžite odstráni chybný stav
 • ak správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov
 • postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo
 • správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Máte dotaz? Napíšte nám