Menu

Dátové centrá

Riešenie na mieru, ktoré integruje tie najlepšie technológie na trhu

Dátové centrum (DC) je komplexné riešenie navrhnuté špeciálne pre umiestnenie počítačových systémov. Zabezpečuje prevádzku aplikácií a služieb, a preto musí byť maximálne efektívne, spoľahlivé a bezpečné.

Kľúčové vlastnosti

 • Navrhnuté podľa potrieb zákazníka
 • Topológia prevádzkovej (technologickej) infraštruktúry je navrhnutá podľa účelu použitia – korporátne alebo hostingové/housingové dátové centrum
 • Možnosť zatriedenia podľa štandardov TIER, TIA-942
 • Minimalizácia prevádzkových nákladov
 • Vysoká dostupnosť, elasticita a flexibilita
 • Optimalizovaný výkon a výkonová hustota
 • Extrémna fyzická i požiarna bezpečnosť
 • Ochranná viacvrstvová stavebná obálka dátových sál a miestností pre umiestnenie prevádzkovej (technologickej) infraštruktúry
 • Stavebne zaistené oddelenie priestorov prevádzkovej (technologickej) a ICT infraštruktúry
 • Neexistuje priamy vstup na dátové sály
 • Kontrola vstupu do objektu a monitorovaný pohyb osôb v objekte
 • Oddelené požiarne úseky, nezávislé samostatné dátové sály
 • Vysoko účinné – postupné navyšovanie výkonu
 • Možnosť škálovateľnosti po rôzne veľkých celkoch
 • Rozširovanie po moduloch – od jedného stojana až po celú dátovú sálu
 • Použitie vysoko efektívnych technológií

Aplikácia

DC ako samostatné budovy alebo ich samostatné časti je možné realizovať naprieč všetkými sektormi podnikania. Ide predovšetkým o firmy, ktoré poskytujú svoje produkty a služby prostredníctvom vyspelej ICT infraštruktúry:

 • Kolokácie
 • Housing
 • Hosting
 • Cloud
 • Telekomunikačné uzly
 • MSC
 • BSC
 • Peeringové centrá

DC sa budujú:

 • Ako korporátne pre vlastnú potrebu
 • Pre štátnu správu
 • Pre zložky zaisťujúce bezpečnosť štátu a kritickú infraštruktúru štátu
 • Pre priemyselné a výrobné podniky na spracovanie údajov nevyhnutných pre plánovanie a riadenie výroby
 • Pre spoločnosti, ktoré spracúvajú prevádzkové a obchodné dáta atď.

 

Dátové centrum je sústrojenstvo, ktoré má zabezpečovať bezpečnú prevádzku aplikácií bez výpadkov. To je základný atribút našich riešení.

Miloš Macúch,
partner

Micro DC

Viac informácií

Unifikovaná infraštruktúra plne integrujúca záložné napájanie, chladenie i bezpečnostné a monitorovacie systémy do jedného zabezpečeného racku. Micro DC poskytuje priestor pre okamžitú inštaláciu ICT bez nutnosti stavebných úprav.

Kľúčové vlastnosti

 • Bezpečnosť
 • Vysoká dostupnosť
 • Vysoká miera integrácie komponentov
 • Prefabrikované riešenia
 • Monitoring v reálnom čase
 • Efektívna prevádzka, nízky OPEX
 • Rýchle dodanie, inštalácia aj relokácia
 • Mobilita
 • Jednoduchá preprava vrátane medzinárodnej a námornej

Aplikácia

 • Vhodná alternatíva rekonštrukcie serverovne
 • Edge computing
 • DR alebo BC riešenie
 • Digitálne infraštruktúry štátnej a verejnej správy
 • Hybridný a privátny cloud
 • Vojenské a humanitárne operácie
 • Priemyselné využitie v rámci Industry 4.0
 • Výskum a vývoj
 • Zdravotnícke zariadenia s rastúcimi požiadavkami na digitalizáciu
 • Pobočky bánk a poisťovní
 • Retail

Zavrieť

Mobile DC

Viac informácií

Moderné riešenie dátového centra, ktoré integruje záložné napájanie, chladenie i bezpečnostné a monitorovacie systémy do robustného kontajnera vyrobeného na zákazku. Všetko je vopred konfigurované a testované pre efektívnu a spoľahlivú prevádzku v dokonalom prostredí detailne zodpovedajúcom potrebám vašich ICT systémov.

Kľúčové vlastnosti

 • Vysoký výkon a výkonová hustota
 • Extrémne vysoká energetická účinnosť
 • Maximálna škálovateľnosť
 • Vysoký stupeň fyzickej bezpečnosti
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Mobilita
 • Dodanie a inštalácia do 12 týždňov
 • Deinštalácia v priebehu niekoľkých hodín
 • Jednoduchá preprava vrátane medzinárodnej a námornej

Aplikácia

 • Rýchlo implementovateľná alternatíva klasického mini DC (serverovne)
 • Alternatíva pre použitie v lokalitách bez možnosti vybudovania vyhradeného objektu (vzdialené lokality, priemyselné objekty, logistické parky atď.)
 • Edge computing
 • DR alebo BC riešenie
 • Digitálne infraštruktúry štátnej a verejnej správy
 • Hybridný a privátny cloud
 • Vojenské a humanitárne operácie
 • Zdravotnícke zariadenia s rastúcimi požiadavkami na digitalizáciu
 • Armáda a bezpečnostné zložky štátu alebo samosprávy
 • Vojenské, zdravotnícke a humanitárne misie
 • Oblasti prírodných katastrof (zemetrasenia, záplavy, požiare, hurikány atď.)
 • Miesta s náročným alebo zdĺhavým stavebným povolením (letiská, prístavy, vojenské areály a iné)

Zavrieť

Cloud Management Platform

Viac informácií

Unikátne riešenie, ktoré umožňuje centralizovaný a unifikovaný provisioning, orchestráciu, manažment a správu fyzickej i virtualizovanej heterogénnej infraštruktúry verejných, privátnych aj hybridných cloudov, virtuálnych strojov a ďalších zdrojov naprieč jednotlivými virtualizačnými platformami.

Nahrádza natívne nástroje pre správu virtualizačných platforiem a je tým pravým nástrojom v momente, keď organizácie začínajú prevádzkovať viac typov virtualizácií alebo rôzne cloudové prostredia.

Kľúčové vlastnosti

 • Modulárny koncept
 • Škálovateľnosť
 • Optimalizácia spotreby energií
 • Bezpečná prevádzka
 • Samoobslužné rozhranie
 • Automatizovaný systém vytvárania prevádzkových prostredí
 • Katalóg služieb pre tenanty
 • Kapacitné a výkonnostné plánovanie a riadenie
 • Predikcia výkonu a vyťaženia infraštruktúry
 • Konfiguračný a zmenový management
 • Orchestračný engine – automatizácia, realizácia workflow, interface virtualizácie serverov
 • Fyzická infraštruktúra – dátové centrá, servery, úložisko, sieťová infraštruktúra
 • Virtuálna infraštruktúra – KVM, Hyper-V, vSphere (VMware)
 • Správa virtuálnej infraštruktúry – OpenStack, Microsoft System Center, VMware Cloud Director
 • Monitoring fyzickej infraštruktúry
 • Monitoring virtuálnej infraštruktúry
 • Integrácia s externými Enterprise systémami (Billing, SAM)
 • Umožňuje využitie funkcií, ktoré zákazník skutočne potrebuje
 • Dynamický obchodný model
 • Jasne špecifikované portfólio služieb a podpory

Aplikácia

 • Riešenie pre malé, stredné aj veľké organizácie (Large, S&M Enterprise) naprieč všetkými sektormi podnikania

Zavrieť

Máte dotaz? Napíšte nám