Menu

Služby

Kvalitní a komplexní služby zajistí spolehlivý technický chod společnosti

Každý den pracujeme na tom, abychom co nejlépe pochopili fungování vaší společnosti, pochopili vaše potřeby a řešili vaše problémy. Proto ke každému projektu přistupujeme komplexně jako k celku.

Když už nabízíme služby, tak komplexně. Chceme vám poskytnout všechny, které byste mohli potřebovat.

Petr Ding,
ředitel servisu

Přehled základních služeb

Více informací

Professional Services

 • Konzultační služby
 • Technologické poradenství
 • Strategie
 • Studie proveditelnosti

 

Realizační služby

 • Projektové řízení
 • Instalace
 • Oživení (Start-up)
 • Testování
 • Zkušební provoz
 • Uvedení do provozu

 

Inženýrské služby

 • Projektování
 • CFD modelování
 • Autorský dozor
 • Technický dozor

 

Servis a údržba

 • Preventivní údržbu a poruchový servis
 • Servisní plány
 • Školení provozního personálu

Zavřít

Zastoupení investora

Více informací

Zastoupení investora garantuje včasné dokončení, odpovídající kvalitu a stanovenou cenu díla. Investor se tak může plně soustředit na svoji podnikatelskou činnost a na řízení priorit.

Typické činnosti

 • Příprava projektu a jeho fázování
 • Projekční činnosti
 • Inženýrské činnosti
 • Výběr zhotovitele
 • Technický dozor investora
 • Autorský dozor
 • Projektové řízení
 • Řízení a/nebo koordinace nákupu
 • Přejímací řízení
 • Testování a uvedení do provozu
 • Zkušební provoz
 • Provozní dokumentace
 • Definice servisního zajištění a plánu údržby
 • Výběr servisní organizace

Zavřít

Certifikace

Více informací

Cílem certifikace je eliminace rizik, dosažení očekávaných parametrů v oblasti dostupnosti, efektivity provozu a optimalizace provozních nákladů.

Analyzujeme a kontrolujeme všechny klíčové prvky vašeho datového centra pro zjištění shody s definovanými průmyslovými standardy UPTIME Institute a ANSI/TIA-942. Certifikací DC zjistíme, zda bylo postaveno v souladu s navrhovaným záměrem, definovaným certifikovanou projektovou dokumentací, a zda je provozováno dle příslušných standardů a doporučení. Certifikace ověří, že DC je schopno splnit požadavky na definovanou dostupnost, kapacitu a efektivitu provozu, dodržování a kvalitu procesů, postupů a plánů pro řízení, provoz, údržbu, školení personálu apod.

 

Specifikace služby

 • Certifikace datových center dle UPTIME Institute
 • Certifikace datových center dle ANSI/TIA-942
 • Certifikace datových center dle UL3223
 • Certifikace datových center dle ALTRON Best Practises

Zavřít

Critical Facility Management

Více informací

Služba CFM (Critical Facility Management) garantuje maximální možnou dostupnost a efektivitu, trvalé snižování provozních nákladů a zajištění očekávané kvality provozu. Na základě úspěšné historie v oboru datových center jsme vytvořili unikátní metodiku služby CFM a její Centrum Excelence. Dnes umíme nabídnout zákazníkům škálovatelnou službu, vytvořenou přesně podle definovaných potřeb.

Typické činnosti

Servisní centrum

 • Nepřetržitý provoz v režimu 24 × 365
 • Evidence a správa všech incidentů (Ticketing)
 • Řízení změn, správa požadavků a problémů
 • Centrální bod pro komunikaci se zákazníky
 • Centrální bod pro plánování a řízení kapacit
 • Přístup přes portál, e-mail, mobilní aplikaci nebo telefon
 • Nepřetržitý vzdálený dohled (monitoring)
 • Call centrum

 

Centrum excelence

 • Provozní manažeři s dlouholetou zkušeností
 • Servisní technici s certifikací na jednotlivé technologie
 • Pravidelné provozní audity
 • Plány činností – denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční
 • Provozní a eskalační plány
 • Provozní deníky, logy událostí
 • Plány školení – interní, externí
 • Bezpečnostní postupy

 

Zajištění a řízení základních činností

 • Napájení elektrickou energií včetně záložního (UPS) a náhradního napájení (motorgenerátory)
 • Systémy pro odvod tepla a udržování parametrů okolí (vzduchotechnika a chlazení)
 • Řízení (MaR)
 • Monitoring
 • Fyzická a požární bezpečnost
 • Fyzická a síťová infrastruktura
 • Ostatní technologické soubory a zařízení

 

Řízení subdodavatelů

 • Klient zůstává zadavatelem, my pracujeme jako
  agent pro klienta
 • Řízení třetích stran v rámci jejich dodávek servisu a údržby
 • Pomoc při uzavírání smluv se subdodavateli
 • Pomoc při výběrových řízeních pro výběr subdodavatelů

Zavřít

Máte dotaz? Napište nám