Menu

Smart services

Pro chytrá řešení volíme nejlepší dostupné prvky a technologie

Naše chytrá řešení se opírají o moderní komunikační infrastrukturu, vysoce přizpůsobitelnou softwarovou platformu a naše expertní partnery v oblasti kvalitního hardware.

Vždy vám navrhneme a dodáme optimální skladbu technologií a procesů pro řešení vaší konkrétní potřeby. Samozřejmostí je komplexní přístup – od konzultace záměru, přes prototypové studie a pilotní provoz až po rutinní provozní péči.

Chytrá řešení rozšiřují naše možnosti naplnit potřeby zákazníků v oblasti technologických řešení. Navazují na naše 30-leté zkušenosti s technologickou integrací, opírající se o vlastní expertní know-how, servisní zázemí a dohledové centrum.

Vždy je důležité vnímat řešený problém především z pohledu zákazníka.

Michal Ruda,
manažer oddělení softwarových řešení a IoT

Smart Services jsou vybudované nad naší
softwarovou platformou Altrix

Softwarová platforma ALTRIX je schopna integrovat libovolné datové zdroje, přenosové sítě a protokoly. Vysoká míra zabezpečení přenosu a skladování dat je zajišťována kryptografickými prostředky. Smart Services a IoT řešení vytvořená na platformě ALTRIX jsou vždy přizpůsobena konkrétním potřebám zákazníků.

 

V rámci Smart Services využíváme přenosové sítě

 • LoRaWAN™
 • NB-IoT™ LTE
 • Bluetooth®
 • WiFi™
 • mesh sítě IQRF®
 • a další

Pro sběr dat používáme vždy nejvhodnější senzory/komponenty

 • Průmyslové sondy a senzorická zařízení
  (BD Sensors, Yokogawa, Adeunis, JoTio, MaxBotix)
 • Senzory kvality prostředí a meteorologický monitoring
  (MCF88, JoTio, EMS, ElSys, Tesla, Ruuvi, Barani, Dragino, RAK)
 • Senzory pro měření dodávek a odběru energií
  (NAS, EMBRA, Aiut, Axioma, Logarex)
 • Monitoring a řízení parkovacích kapacit
  (Fleximodo)
 • Senzory pro odpadové hospodářství
  (Sensoneo)

Ve spolupráci s partnery zajišťujeme vývoj a produkci specializovaných senzorických zařízení

Řešení pro Datová centra

Více informací

 • Monitoring teplotních poměrů
  Provozní prostory výpočetních a komunikačních technologií vyžadují kvalitní monitoring teplotních poměrů. Chytré bezdrátové technologie umožňují rozmístění prakticky libovolného počtu teplotních senzorů, kamkoli potřebujete. Dlouhodobé sledování teplotních trendů, reporting, či reakce na překročení stanovených limitů, upozornění personálu a vedení záznamů o alarmních událostech jsou součástí našeho řešení monitoringu teplot. Dočasné využití senzorické sítě pro nastavení (konfiguraci) systému chlazení a ověření vypočteného modelu distribuce chladu.

Zavřít

Řešení pro kancelářské a veřejné budovy

Více informací

 • Kvalita vnitřního prostředí
  Komerční i veřejné budovy mají poskytovat kvalitní a zdravé prostředí, podporující soustředění a výkon. Vysoké koncentrace CO2 a organických těkavých látek (VOC), teplotní diskomfort či hluková zátěž jsou nežádoucí jevy ovlivňující zdraví, pracovní výkon i studijní výsledky žáků škol. Chytré technologie poskytují přehled o situaci, informují o potřebě úpravy prostředí nebo se přímo podílí na řízení
  technologií budov.
 • Spotřeba energií a energetická efektivita
  Efektivní řízení provozních nákladů budov vyžaduje měřit a vyhodnocovat spotřeby energií. Moderní technologie umožňují trvale a dlouhodobě sbírat data o dodávkách a spotřebách, naše aplikace vám pomohou rozumět struktuře nákladů, dlouhodobě je sledovat pomocí dashboardů, reportů nebo rozúčtovacích sestav.
 • Meteorologický monitoring a kvalita vnějšího prostředí
  Lokální měření meteorologických jevů a kvality vnějšího vzduchu pomáhá zajistit zdravé prostředí uvnitř budov a umí se podílet na automatizovaném řízení budovy. Srážky, sílu větru, teplotu a vlhkost vně budovy, plynné imise nebo hlukovou zátěž a další fenomény můžete sledovat a vyhodnocovat prostřednictvím našich chytrých řešení.
 • Monitoring parkovacích kapacit a oprávnění
  Sledování využití nedostatkových kapacit parkovacích stání je v současné době tématem pro mnohé budovy, areály nebo logistická centra. Řešení pro chytré parkování umožnuje nejen sledovat a dlouhodobě vyhodnocovat obsazenost parkovacích kapacit, ale i zajistit využívání dedikovaných stání výhradně oprávněnými uživateli. Naše řešení umím využívat detektory vozidel zapuštěné do vozovky i moderní detekční nástroje založené na obrazu z přehledových kamer.

Zavřít

Řešení pro výrobní podniky a dílny

Více informací

 • Telemetrie výrobních strojů
  Provozní informace z výrobních strojů jsou důležitou součástí efektivního řízení výroby. Konvenční stroje lze díky moderním technologiím vybavit doplňkovým zařízením pro sběr provozních dat. Přesná data o energetické náročnosti výroby, výkonu obsluhy v čase, vibracích točivých komponent, výkonu ventilátorů a dalších parametrech umožňují efektivně řídit výrobu, její náklady i včasnou údržbou reagovat na počínající poruchy dříve, než dojde k odstávce.
 • Monitoring dodávek a spotřeby energií
  Efektivní řízení provozních nákladů výroby vyžaduje měřit a vyhodnocovat spotřeby energií. Moderní technologie umožňují trvale a dlouhodobě sbírat data o dodávkách a spotřebách, pomohou rozumět struktuře nákladů, dlouhodobě je sledovat pomocí dashboardů a reportů nebo integrovat datové výstupy do vašich aplikací pro řízení zakázek.

Zavřít

Řešení pro odpadové hospodářství

Více informací

 • Monitoring odpadních nádob a jímek
  Sledování stavu naplněnosti odpadních nádob nebo jímek pomáhá zvýšit provozní efektivitu budov i velkých areálů, zajišťuje čistotu v obcích a efektivní vynakládání finančních prostředků v oblasti odpadového hospodářství. Vybavení nádob a jímek moderními senzory je jednoduchá procedura, jejich bezúdržbový provoz po dobu několika let je ověřenou samozřejmostí.

Zavřít

Řešení pro vodní hospodářství

Více informací

 • Senzorické sítě fyzikálních veličin
  Vodní toky, distribuční a kanalizační sítě, vodojemy či vrty a další vodohospodářská infrastruktura může být snadno vybavena rozličnými senzory fyzikálních veličin. Digitalizace a automatizace je v oboru vodního hospodářství silně akcentovaným tématem. Naše řešení poskytuje kompletní zajištění infrastruktury, senzorických prvků i aplikačních a integračních funkcí pro prezentaci, reporting a předávání dat z komplexních senzorických sítí.

Zavřít

Řešení pro potravinářství a farmacii

Více informací

 • Monitoring kritických kontrolních bodů dle HACCP a SÚKL
  Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolní bodů ve výrobě potravin (HACCP), monitoring skladovacích a přepravních teplot potravin a léčiv (SÚKL), nebo jakékoli další procesy vyžadující měření veličin, jejich vyhodnocování a procesní obsluhu můžete mít pod kontrolou pomocí našeho řešení. Samozřejmostí je pořizování záznamů o alarmních událostech a upozornění obsluhy včetně eskalačních procedur.

Zavřít

Máte dotaz? Napište nám