Altron

Modulární systém pro zajištění Bezpečnosti a ORganizace DOpravy, který umožňuje porovnávat definovaná pravidla, směřující k zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy na dotčeném území, se skutečností. Umožňuje propojení procesního modelu daných pravidel, například parkování ve vyznačených zónách, s moderními telemetrickými a monitorovacími systémy, včetně systémů na bázi IoT, a to jak pro monitoring, tak i pro vynucování dodržování definovaných pravidel.

Centrální informační systém (CIS) umožňuje definovat pravidla (oprávnění) a cenovou politiku (ceníky), zajišťuje sběr všech potřebných dat systému z připojených systémů pro monitoring, dále pak dat propojených s registry (vozidla, osoby apod.). Na CIS jsou připojeny jak externí systémy, tak i systémy vynucování apod. CIS dále zajišťuje správu samotného systému a všech jeho dat.

Mezi typické funkce CIS patří

 • organizace parkování (parkování rezidentů, návštěvnické parkování, parkoviště P+R, parkovací domy, závorové systémy…)
 • měření rychlosti
 • evidence dopravního značení
 • kontrola jízdy na červenou

CIS podporuje činnosti a spravuje data v oblastech

 • správy informací a pravidel souvisejících s organizací a bezpečností dopravy
 • správy oprávnění
 • správy informací poskytnutých dílčími systémy (např. výsledky měření)
 • vyhodnocování dodržování pravidel
 • odhalování přestupků
 • vyúčtování
 • statistika

Externí poskytovatel kartových a bankovních služeb

 • CIS je navržen a provozován ve vícevrstvé architektuře s oddělenými vrstvami dat, aplikační logiky, webových služeb a uživatelského rozhraní. Veškeré komunikace CIS s vlastními moduly, registry a externími aplikacemi probíhá prostřednictvím zabezpečených webových služeb.
 • Součástí systému je platební (multichannel) brána, která umožňuje připojení různých platebních systémů (modelů) do parkovacího systému a zajišťuje vazbu na poskytovatele kartových (bankovních a dalších) služeb.
 • Na systém je možno připojit externí systémy nebo další moduly zajišťující správní řízení a propojení se spisovou službou apod.
 • Jádro systému BORDO je vytvořeno na platformě SDK (popis viz studie pro MHMP), která ve součinnosti s odpovídající HW platformou zajišťuje požadovanou dostupnost dat.
BORDO

Dokumenty ke stažení

Sestavte si služby na míru